Antoni JANKOWSKI – President
Adam CHARCHALIS – Executive Vice – President
Andrzej MISZCZAK – Organising Secretary
Rafał PAWLETKO
Marian KLASZTORNY- Vice- Organising Secretary
Robert STAROSTA
Tomasz DYL
Justyna MOLENDA
Jerzy KREFT
Wojciech LABUDA
Krzysztof DUDZIK
Mirosław MAJCHER
Lucja REKOWSKA
Hanna KRASZEWSKA
Maciej RUSIN
ORGANISING COMMITTEE OF THE CONGRESS ADDRESS
GDYNIA MARITIME UNIVERSITY – KONES 2010
Morska Street 83-87, 81-225 Gdynia, POLAND

Tel.: +48 58 6901 398, +48 58 6901 432,  Fax: +48 58 6901 399
e-mail: kones2010@am.gdynia.pl kones2010@ilot.edu.pl

Podziel się wpisem