W dniach 17-18 listopada 2010, odbyła sie w Instytucie Lotnictwa Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” (MINIB).

Podstawowym celem organizowanej przez Instytut Lotnictwa w Warszawie konferencji było stworzenie forum dla wymiany doświadczeń, wyników badań, idei i koncepcji, które będą rozwijane w przyszłości oraz dyskusji między naukowcami, badaczami oraz praktykami w zakresie marketingu instytucji naukowych i badawczych.

Podczas konferencji wygłoszono referaty dotyczące takich zagadnień, jak między innymi: skutecznego marketingu instytucji naukowych i badawczych, wybranych elementów sieci 2.0, nowych sposobów komunikowania sie instytucji naukowej i naukowców z odbiorcami czy promocji usług badawczych i projektów technologicznych. Referaty zostały także opublikowane w specjalnie przygotowanej publikacji pt. „Marketing instytucji naukowych i badawczych”.

Ważnym elementem konferencji były warsztaty dotyczące m. in. social media marketingu, kształtowania wizerunku instytucji naukowej i badawczej w internecie, źródeł finansowania działalności marketingowej instytucji naukowej i badawczej.

Konferencja była wyjątkową okazją do stworzenia możliwości współpracy między jej uczestnikami w ramach wspólnych projektów badawczych. Uczestnicy mieli też szansę skorzystania z wiedzy i doświadczenia czołowych naukowców oraz praktyków w dziedzinie marketingu.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki oraz Barbara Kudrycka, Mnister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Po więcej informacji zapraszamy na oficjalną stronę konferencji.Podziel się wpisem