Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Pomiary tensometryczne

Jest to jedna z najczęściej wykorzystywanych metod służących do pomiaru odkształceń na danej powierzchni, umożliwiają wyznaczenie naprężeń w celu określenia wytrzymałości konstrukcji bądź ich elementów. Próby stosowane są również celem wyznaczenia sił i momentów sił w warunkach eksploatacyjnych. Istotną rolę odgrywa jakość wykorzystywanych czujników oraz systemów pomiarowych.

Badania tensometryczne – możliwości badawcze

Oferujemy przygotowanie tensometrycznych punktów pomiarowych w różnorodnych konfiguracjach, włączając instalację standardowych tensometrów foliowych, w tym klejenie i lutowanie. Realizujemy pomiary oraz przetwarzamy uzyskane wyniki, dokonując badań również w warunkach eksploatacji. Do zbierania i rejestracji danych pomiarowych stosujemy skomputeryzowane systemy pomiarowo-rejestracyjne z możliwością podłączenia przetworników siły, przemieszczeń, tensometrów oporowych, termopar. 

Maksymalna liczba kanałów pomiarowych wynosi 250.

Badania tensometryczne – zakres

 • pomiary tensometryczne w locie,
 • pomiary naprężeń i odkształceń eksploatacyjnych w częściach maszyn, pojazdów czy konstrukcji budowlanych,
 • analizy obciążeń oraz analizy wytrzymałościowe i zmęczeniowe konstrukcji.

Badania tensometryczne – wyposażenie

 • kontroler czasu rzeczywistego CompactRIO i moduły NI 9237;
 • kontroler czasu rzeczywistego CompactRIO:
  • dwa porty Ethernet do obsługi sieci i plików za pomocą interfejsu użytkownika,
  • port zewnętrznych pamięci USB,
  • port szeregowy RS232 do podłączenia urządzeń peryferyjnych; 9 do 35 VDC,
  • zakres pracy od -20⁰C do 55⁰C;
 • moduły NI 9237:
  • 4 kanały, ±25 mV/V, 24-bitowy moduł mostka;
  • 24-bitowa rozdzielczość, ± 25 mV/V wejścia analogowe ze złączem RJ50;
  • 4 jednocześnie próbkowane wejścia analogowe, maks. częstotliwość próbkowania 50 kS/s;
  • programowalny pół- i pełny mostek, do 10 V wewnętrznego wzbudzenia;
  • kompatybilny z inteligentnymi sensorami TEDS;
  • zakres pracy od -40⁰C do 70⁰C.
Skip to content