Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Badania silników

Tłokowych i turbowałowych

Elektrycznych

Hybrydowych

Rakietowych

Posiadamy wysoki potencjał w zakresie realizacji badań materiałów, umożliwiających określenie ich struktury, właściwości, charakterystyk wytrzymałościowych czy wykrywanie defektów. 

Wykonujemy kompleksowe badania:

  • mechaniczne, 
  • fizykochemiczne, 
  • nieniszczące,
  • środowiskowe,
  • chemiczne.

 Testujemy różne materiały, w tym:

  • metalowe, 
  • kompozytowe,
  • wykonane z tworzyw sztucznych. 

Analiz dokonujemy przy użyciu nowoczesnej aparatury badawczej, zgodnie z międzynarodowymi normami, wykorzystując zarówno ustandaryzowane przyrządy, jak również zaprojektowane i wytworzone przez nas oprzyrządowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów.

Skip to content