Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 października 2013 roku zmarł Zbigniew Pawlak, który pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Lotnictwa w latach 1970-1979. Był wielkim człowiekiem, szefem i przyjacielem. Pod jego kierunkiem Instytut Lotnictwa był liczącą się jednostka badawczą, konstrukcyjną i inżynierską. Kierował wieloma projektami, które miały wpływ na światowe lotnictwo oraz rozwój nauki i badań w Polsce. Był autorytetem dla studentów i inżynierów z całego kraju. Jego działalność to był ciągły wysiłek i praca dla Polski, dla rozwoju sektora i całego środowiska lotniczego.

Rodzinie  wyrazy głębokiego współczucia składają Dyrekcja, Rada Naukowa oraz pracownicy Instytutu Lotnictwa.

 

Tutaj można posłuchać  wypowiedzi  Zbigniewa Pawlaka – Tradycje Polskiego Lotnictwa z okazji 50-lecia placówki. Materiał zarejestrowano w 1977 roku.

Podziel się wpisem