Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 82 lat zmarł Julian Falęcki – wybitny konstruktor silników lotniczych, wieloletni pracownik Instytutu Lotnictwa.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 10 grudnia (środa) o godz. 11:00 w Kościele pw świętego Karola Boromeusza na Powązkach przy ulicy Powązkowskiej 14 w Warszawie.

Julian Falęcki (1932-2014) – Politechnikę Warszawską ukończył w 1956, uzyskując dyplom magistra inżyniera w specjalności budowa silników lotniczych. 1 kwietnia 1956 rozpoczął pracę w Instytucie Lotnictwa w Zakładzie Silników Lotniczych. W 1961 został adiunktem, a w 1978 uzyskał specjalizację zawodową I stopnia w zakresie konstrukcji silników lotniczych. Od lipca 1964 kierował zespołami konstrukcyjnymi dopracowania i rozwoju silnika SO-1. Pod jego kierunkiem opracowano w Instytucie Lotnictwa silnik K-15, a w grudniu 1979 został mianowany głównym konstruktorem tego silnika . Od 1989 był głównym konstruktorem silników turbinowych w Instytucie Lotnictwa aż do przejścia na emeryturę. W tym okresie pod jego kierunkiem zakończono opracowanie silnika K-15, opracowano jego rozwojową wersję K-16 oraz dwuprzepływowy silnik D-18 oraz prowadzono projekt badawczy KBN dotyczący wektorowania ciągu. Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa w kilku kadencjach, autorem kilkudziesięciu artykułów, opinii, sprawozdań, programów dotyczących silników turbinowych, silników tłokowych i maszyn o krążących tłokach. Jest autorem 9 patentów.

Podziel się wpisem