11 maja 2017 roku pracownicy naukowi i władze Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej spotkali się z przedstawicielami Engineering Design Center (wspólnego przedsięwzięcia Instytutu Lotnictwa i General Electric) na seminarium technologicznym „Od nauki do wdrożeń” zorganizowanym przy współpracy obu instytucji.

Tematyką spotkania były nowoczesne technologie stosowane w silnikach lotniczych, awionice oraz energetyce. Oprócz prezentacji infrastruktury badawczej EDC i MEiL, pracownicy obu instytucji przedstawili kluczowe inicjatywy z zakresu wspólnego obszaru badawczego, a studenci zaprezentowali najważniejsze projekty badawcze realizowane w kołach naukowych.

Celem seminarium było zacieśnienie współpracy projektowej, badawczej i dydaktycznej pomiędzy pracownikami naukowymi MEiL oraz inżynierami pracującymi w EDC. Owocem takich działań będą wspólne korzyści w postaci szans dla pracowników naukowych na rozwijanie swoich zainteresowań i projektów naukowych w oparciu o miejsca pracy i praktyki dla absolwentów i studentów oraz miejsca do realizacji wspólnych projektów.

Spotkanie odbyło się w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej w Warszawie. W seminarium udział wzięli:  dziekan wydziału MEiL PW, prof. Janusz Frączek, prezes General Electric Company Polska, Marian Lubieniecki, dyrektor EDC po stronie Instytutu Lotnictwa, Paweł Stężycki, pracownicy EDC oraz pracownicy, doktoranci i przedstawiciele kół naukowych Wydziału MEiL.

Fot. Karolina Apiecionek, Biuro Rektora PW.

Podziel się wpisem