22 lutego 2016 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Zbigniewa Skorupki pt.: „Wpływ temperatury tarczy na moment hamowania ciernego hamulca pojazdu mechanicznego”. Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Antoni Jankowski.

Komisja Doktorska podjęła decyzję o zwróceniu się do Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa o nadanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn Zbigniewowi Skorupce oraz  o wyróżnienie pracy.

Skład Komisji Doktorskiej:

  • dr hab. inż. Witold Wiśniowski – przewodniczący,
  • prof. dr hab. inż. Roman Domański,
  • prof. dr hab. inż. Maciej Bossak,
  • prof. dr hab. inż. Kazimierz Szumański,
  • dr hab. inż. Cezary Galiński,
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz,
  • prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski,
  • dr hab. inż. Agnieszka Merkisz-Guranowska, prof. Politechniki Poznańskiej – recenzent,
  • dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL – recenzent,
  • prof. dr hab. inż. Antoni Jankowski – promotor.
Podziel się wpisem