27 maja na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej pracownika Zakładu Aerodynamiki Instytutu Lotnictwa, mgr. inż. Wita Stryczniewicza.

Tytuł pracy to „Badanie poprzecznej składowej procesu dyfuzji ciepła dla cienkowarstwowego pokrycia grafitowego”. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab inż. Andrzej Panas, a recenzentami: dr hab. inż. Sławomir Grądziel z Politechniki Krakowskiej i dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski z Politechniki Warszawskiej.

Komisja podjęła decyzję o nadaniu mgr. inż. Witowi Stryczniewiczowi stopnia doktora nauk technicznych.

Podziel się wpisem