4 maja 2015 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Ewy Cichockiej pt.: „Badania wpływu efektów giroskopowych na dynamikę lekkiego samolotu z napędem turbinowym”. Ewa Cichocka jest pracownikiem Zakładu Systemów Transportu w Centrum Nowych Technologii w Instytucie Lotnictwa. Promotorem pracy doktorskiej jest prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj z Politechniki Warszawskiej.

Rozprawa doktorska podejmuje tematykę wpływu efektów giroskopowych na stateczność dynamiczną i reakcję samolotu na manewry po wychyleniu sterów lub po wejściu samolotu w podmuch wiatru.

Komisja Doktorska podjęła decyzję o nadaniu stopnia doktora nauk technicznych Ewie Cichockiej oraz zgłosiła obronioną pracę do wyróżnienia.

W składzie Komisji Doktorskiej znaleźli się:

  • dr hab. inż. Witold Wiśniowski – przewodniczący,
  • prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj – promotor,
  • prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik (Wojskowa Akademia Techniczna) – recenzent,
  • dr hab. inż. Tomasz Goetzendorf-Grabowski (Politechnika Warszawska) – recenzent,
  • prof. dr hab. inż. Maciej Bossak,
  • dr hab. inż. Cezary Galiński,
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda,
  • dr hab. inż. Grzegorz Socha,
  • prof. dr hab. inż. Kazimierz Szumański.
Podziel się wpisem