Kadra naukowa

Samodzielni pracownicy naukowi

 1. dr hab. inż. Włodzimierz Balicki
 2. dr hab. inż. Marcin Białas
 3. prof. dr hab. inż. Maciej Bossak
 4. prof. dr hab. inż. Roman Domański
 5. dr hab. inż. Cezary Galiński
 6. prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski
 7. prof. dr hab. inż. Antoni Jankowski
 8. prof. dr hab. inż. Jerzy Kozak
 9. dr hab. inż. Andrzej Krzysiak
 10. dr hab. inż. Grzegorz Maciejewski
 11. dr hab. inż. Grzegorz Socha, prof. ILOT
 12. dr hab. inż. Rafał Stocki
 13. dr hab. inż. Krzysztof Szafran
 14. dr hab. inż. Cezary Szczepański
 15. prof. dr hab. inż. Kazimierz Szumański
 16. prof. dr hab. inż. Piotr Wolański

 

Adiunkci

 1. dr inż. Wojciech Chajec
 2. dr inż. Paweł Głowacki
 3. dr inż. Jerzy Graffstein
 4. dr inż. Paweł Grygorcewicz
 5. dr inż. Andrzej Iwaniuk
 6. dr inż. Piotr Kalina
 7. dr inż. Mariusz Krawczyk
 8. dr inż. Wiesław Krzymień
 9. dr inż. Katarzyna Kubiak-Siwińska
 10. dr hab. inż. Andrzej Leski
 11. dr inż. Leszek Loroch
 12. dr inż. Wojciech Manaj
 13. dr inż. Marek Miller
 14. dr inż. Antoni Niepokólczycki
 15. dr inż. Witold Perkowski
 16. dr inż. Stanisław Popowski
 17. dr Grzegorz Rarata
 18. dr inż. Paweł Skalski
 19. dr inż. Zbigniew Skorupka
 20. dr inż. Edyta Słupecka
 21. dr inż. Jarosław Stanisławski
 22. dr inż. Wit Stryczniewicz
 23. dr inż. Michał Szmidt
 24. dr inż. Janusz Sznajder
 25. dr inż. Wiesław Zalewski