Wybrane publikacje pracowników naukowych Instytutu Lotnictwa

Autor Tytuł Rok wydania Czasopismo / Wydawca ISSN / ISBN Strony
Abrecht Robert, Gancarczyk Kamil, Manaj Wojciech, Krupa Krzysztof, Cygan Rafał, Nawrocki Jacek The Effect of Superalloy Structure on Ultrasonic Wave Parameters 2015 Fatigue of Aircraft Monographic Series 2300-7591 61–65
Dziubiński Adam, Jaśkowski Piotr, Seredyn Tomasz CFD Analysis of AgriculturaL Aircraft Aerodynamic Characteristics 2017 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 321–336
Krzysiak Andrzej Poprawki tunelowe do wyników badań modeli profili w tunelach aerodynamicznych 2016 Modelowanie Inżynierskie 1896-771X 75–82
Baczmański Andrzej, Gadalińska Elżbieta, Sidhom Hibib, Braham Chedly, Wroński Sebastian, Panicaud Benoit, Lejoncour Lea, Francois Manuel, Buslaps Thomas, Seiler Wilfrid, Zhao Yuchen, Yahyaoui Houda Study of mechanical behaviour of polycrystalline materials at the mesoscale using high energy X-ray diffraction 2014 Advanced Materials Research 1662-8985 118–123
Bajurko Piotr Wyznaczanie otworu ekwiwalentnego dla uszkodzeń poudarowych na podstawie badań wytrzymałości resztkowej 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 20–27
Bajurko Piotr Numeryczna i eksperymentalna analiza rozwoju delaminacji wyboczeniowych w warunkach obciążeń quasi-statycznych 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 9–19
Balczunas Anna, Kowalczyk Piotr Wybrane zastosowania grafenu w przemyśle lotniczym i kosmicznym 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 160–166
Balicki Włodzimierz Start-up and acceleration control of the turbine engine with the detonation combustion chamber 2015 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 21–28
Balicki Włodzimierz, Chachurski Ryszard, Głowacki Paweł Diagnostyka 2016 Wojskowa Akademia Techniczna 225–261
Balicki Włodzimierz, Głowacki Paweł Aircraft engines – analysis of reported system failures in polish aviation during years 2008-2015 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 31–37
Balicki Włodzimierz, Głowacki Paweł, Korczewski Zbigniew, Szczeciński Stefan, Kozakiewicz Adam, Szczeciński Jerzy Balancing energy processes in turbine engines 2014 Polish Maritime Research 1233-2585 48–56
Balicki Włodzimierz, Kawalec Michał, Głowacki Paweł Assessment of the airframe systems affecting safety risks caused by large aircraft 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 40–45
Balicki Włodzimierz, Szczeciński Stefan, Kozakiewicz Adam, Głowacki Paweł Bilans energetyczny wirników dwuprzepływowych silników odrzutowych 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 321–328
Banaszek Krzysztof, Idzikowska Teresa Krajowa działalnosć normalizacyjna w zakresie transportu na tle nowych inicjatyw europejskich 2013 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 1230-9265 169–182
Barcikowski Michał, Bobrowska Marcelina Dependence of the Damage area on impact energy in filament-wound composite tubes 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 7–15
Barcikowski Michał, Bobrowska Marcelina Ocena uszkodzeń udarowych rur kompozytowych wykonanych metodą nawijania i zaprojektowanych według metody tablicowej 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 28–42
Baron Alfred Międzyregionalny Transport Lotniczy, Wprowadzenie do Problematyki 2015 Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa 978-83-63539-14-6 344
Bartosz Madejski Internal Round Robin Tests for Operators of Mechanical Tests 2015 Fatigue of Aircraft Structures 2081-7738 52–60
Bąbel Robert, Konopka Bartosz, Szczepaniak Robert, Stryczniewicz Wit CFD Analysis of the Influence of Winglets on the Aerodynamic Performance of the DA42 Diamond Aircraft 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 361–368
Bąbel Robert, Szczepaniak Robert, Stryczniewicz Wit Comparative analysis of air flow in the compressor of the gtd-350 engine 2016 International Council of the Aeronautical Sciences 3-932182-80-4 1–5
Bobrowska Marcelina, Rybczyński Radosław, Barcikowski Michał Research of dependence of the damage area on tow width on filament – wound composite tubes 2017 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 7–14
Boguszewicz Paweł Działo pneumatyczne do badania wytrzymałości na przebicie szyb czołowych pojazdów szynowych 2015 TTS Technika Transportu Szynowego 1232-3829 172–176
Boguszewicz Paweł, Skorupka Zbigniew, Tywoniuk Andrzej, Perkowski Witold Wear of non-metal slides under very high load 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 49–56
Bons Jeffrey, Surmacz Katarzyna An aerodynamic analysis of the 3D flow around the SSC-A09 airfoil 2016 International Council of the Aeronautical Sciences 3-932182-80-4 1–6
Bossak Maciej Podstawy rachunku tensorowego we współrzędnych krzywoliniowych 2016 Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa 1–146
Bossak Maciej Podstawy rachunku tensorowego we współrzędnych kartezjańskich 2016 Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa 1–144
Bugała Pamela Analiza numeryczna wpływu zaburzeń za samolotem pasażerskim na operacje śmigłowcowe 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 239–248
Buslaps Thomas, Lejoncour Lea, Braham Chedly, Gadalińska Elżbieta, Sołoducha Kamil, Baczmański Andrzej, Panicaud Benoit, Zhao Yuchen, Wroński Sebastian, Francois Manuel Elastoplastic deformation and damage process in duplex stainless steels studied using synchrotron and neutron diffractions in comparison with a self consistent model 2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY 0749-6419 102–122
Chachurski Ryszard, Głowacki Paweł Eksploatacja 2016 Wojskowa Akademia Techniczna 172–224
Chachurski Ryszard, Szczeciński Stefan, Kozakiewicz Adam, Głowacki Paweł Przegląd konstrukcji lotnictwa wojskowego 2016 Wojskowa Akademia Techniczna 344–364
Chajec Wojciech Aerolastic Calculation of innovative Non-Conventional Aircraft with Swinging Canard Surface 2013 JOURNAL OF AEROELASTICITY AND STRUCTURAL DYNAMICS 1974-5117 51–63
Chajec Wojciech Flutter Computation Based on Ground Vibration Test Results and Mass Data 2016 Nova Publishers 978-1-63484-458-1 141–174
Chatys Rafał, Szafran Krzysztof Wpływ technologicznych aspektów wytwarzania włóknistych materiałów kompozytowych przy wtłaczaniu żywicy pod ciśnieniem do wnętrza formy 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 43–55
Cichocka Ewa Ocena wpływu zamontowanego silnika na obciążenia samolotu lekkiego 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 73–92
Cichocka Ewa, Goraj Zdobysław Sensitivity study of gyroscopic effects with respect to parameters of small turboprop engine 2016 Czech Aerospace Proceedings 1211-877X 16–23
Cichocka Ewa, Goraj Zdobysław The influence of propulsion type on light aircraft spin properties 2016 Czech Aerospace Proceedings 1211-877X 10–15
Cienciała Michał, Kardasz Piotr, Jankowski Antoni, Haller Piotr Water-fuel microemulsions influence on fuel consumption and exhaust gas emission 2013 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 111–116
Cieślak Sławomir Badanie wpływu wartości kąta skoku ogólnego łopat wirnika nośnego na właściwości lotne wiatrakowca 2015 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 42–53
Cieślak Sławomir Niestabilność huśtawkowego wirnika nośnego wiatrakowca działającego w opływie osiowym 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 28–37
Czajkowska Kamila, Lorenc Zbigniew, Czarnocki Piotr Interlaminar Mode II tougness of unidirectional CF-exposy laminates made of autoclave prepregs 2013 Key Engineering Materials 1662-9795 45–50
Czajkowski Łukasz An innovative technique of integrating a 3D graphics engine in the visualization process of models created by computer aided design (CAD) systems 2015 Logistyka 1231-5478 62–66
Czajkowski Łukasz, Żurawski Rafał, Sobieszek Agnieszka, Wojtas Małgorzata Modern materials in aerospace industry – fatigue tests of mag nesium alloy control system lever of the unmanned ilx – 27 helicopter 2016 International Council of the Aeronautical Sciences 3-932182-80-4 1–7
Czapski Paweł Remote Sensing Division 2016 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-15-3 94–110
Czapski Paweł, Tkaczyk Miłosz, Kubiak Katarzyna, Kotlarz Jan Analiza czynnikowa zdjęć wielospektralnych 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 143–150
Czarnocki Piotr, Bajurko Piotr Numerical and experimental investigations of embedded delamination growth caused by compressive loading 2014 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 1429-2955 301–312
Czarnocki Piotr, Czajkowska Kamila Delamination resistance of laminate made with VBO MTM46/HTS prepreg 2015 Acta Mechanica et Automatica 1898-4088; 2300-5319 173–177
Czarnocki Piotr, Dobrzański Przemysław Issues related to determining effective ultimate strength, making provision for undetectable damage 2016 Composites Theory and Practice 2084-6096; 2299-128X 238–243
Czarnocki Piotr, Katz Tomasz, Koperniak Piotr Assessment of vacuum bag pressure impact on porosity of laminates made with VBO prepregs 2015 Composites Theory and Practice 2084-6096; 2299-128X 141–145
Czarnocki Piotr, Wilk Jakub, Bajurko Piotr Numerical modeling of delamination growth in composite plates 2014 CRC Press 978-1-138-00082-7 373–376
Czyż Sabina, Boguszewicz Paweł Wpływ faz rozrządu I wzniosów zaworów na napełnianie cylindrów silnika tłokowego 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 329–345
Czyż Zbigniew, Stryczniewicz Wit, Ruchała Paweł, Łusiak Tomasz Charakterystyki aerodynamiczne kadłuba wiatrakowca dla różnych kątów zaklinowania usterzenia poziomego 2015 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 96–107
Dąbrowski Witold, Popowski Stanisław Metoda oceny błedów zintegrowanych układów kursowych 2015 Pomiary Automatyka Robotyka 1427-9126 31–36
Dąbrowski Witold, Popowski Stanisław Pomiar i estymacja kąta ślizgu 2015 ZESZYTY NAUKOWE 1641-9723 9–17
Dąbrowski Witold, Popowski Stanisław Ograniczanie błędów nawigacji dla odwiertów kierunkowych i rurociągów podziemnych 2014 Pomiary Automatyka Robotyka 1427-9126 75–79
Delas Nikolaj, Szafran Krzysztof Statistical specific features of accumulation of fatigue microdefects 2016 Fatigue of Aircraft Structures 2081-7738 12–20
Delega Mirosław, Krzymień Wiesław Weryfikacja rozwiązań prerotacji wirnika wiatrakowca 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 35–40
Delega Mirosław, Krzymień Wiesław Próby konstruktorskie wiatrakowca I-28 budowanego w kategorii „Specjalny” 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 38–48
Dobrzański Przemysław Modelowanie strefy kohezyjnej 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 170–186
Dobrzański Przemysław, Lorenc Zbigniew, Czarnocki Piotr Numerical modeling of plate damage caused by a low energy impact 2013 CRC Press 978-1-138-00082-7 393–396
Domański Roman New microprocessor cooling technology 2016 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-15-3 325–351
Domański Roman Laser Interactions with Solid Bodies 2016 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-15-3 246–269
Domański Roman Development strategies for the Polish Energy System 2015 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-12-2 119–137
Domański Roman The place of Nuclear Energy in World Energy Balance – Present and Future 2013 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-12-2 128–143
Domański Roman Project TERMET – New structural materials with improved thermal conductivity 2013 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-12-2 110–127
Domański Roman, Nosek Michał Simulation of a thermoelectric generator with radioisotope heat source as a long-lived energy source 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 373–379
Dominiak Adam, Domański Roman, Rajewski Adam Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej 2014 ITC 83-901411-5-9 132
Dudziak Jacek Analiza opłacalności stosowania silników tłokowych lub turbinowych do napędu śmigłowców lekkich 2013 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 15–23
Dudziak Jacek, Fijałkowski Stefan Symulacja obliczeniowa dynamiki współdziałania silnika turbinowego z eżekcyjnym schładzaczem spalin na pokładzie śmigłowca 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 68–86
Dziubiński Adam CFD Analysis of Wind Direction Influence on Rooftop Helipad Operations Safety 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 23–35
Dziubiński Adam CFD Analysis of Rotor Wake Influence on Rooftop Helipad Operations Safety 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 07–22
Dziubiński Adam, Bugała Pamela Interaction of heavy aircraft wakes 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 309–320
Dziubiński Adam, Chajec Wojciech Modal approach in the fluid-structure interaction in aerospace 2016 CRC Press 978-1-138-02906-4 117-120
Dziubiński Adam, Chajec Wojciech Obliczenia flatteru prostokątnego płata ze sterem za pomocą MSC Nastran, ZONA ZAERO i ANSYS/Fluent – porównanie z wynikami w tunelu aerodynamicznym 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 53–72
Dziubiński Adam, Kiszkowiak Łukasz Numeryczna analiza zrzutu podwieszeń samolotu F-16C Block 52 Advanced 2013 Mechanik 0025-6552 177–186
Dziubiński Adam, Kiszkowiak Łukasz, Olejnik Aleksander Problemy analizy aerodynamicznej samolotów klasy General Aviation 2016 PTMTiS 85–102
Dziugieł Malwina Innovation in the air cargo sector: case studies of Estonia and Poland 2015 Transport 1648-4142 421–429
Dziupiński Jan, Grabowski Tadeusz, Szpakowska-Peas Ewelina Selected problems of processing a radar signal with a LFM-FSK modulation 2015 Aviation 1648-7788; 1822-4180 25–30
Fijałkowski Stefan, Dudziak Jacek Identyfikacja współdziałania silnika turbinowego śmigłowca ze schładzaczem spalin w zakresach przejściowych 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 49–67
Florczuk Wojciech Badanie quasi hipergolicznego zapłonu paliw węglowodorowych z nadtlenkiem wodoru klasy HTP 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 41–50
Florczuk Wojciech, Kublik Dominik, Sobczak Kamil Rozwój ekologicznych silników rakietowych na ciekłe materiały pędne 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 62–72
Florczuk Wojciech, Rarata Grzegorz Novel liquid compounds as hypergolic propellants with htp 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 271–278
Folusiak Michał, Świderski Karol, Łukasik Borys, Kobiera Arkadiusz, Wolański Piotr Three-dimensional numerical simulations of the combustion chamber of the rotating detonation engine 2013 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 83–88
Francois Manuel, Baczmański Andrzej, Elżbieta Gadalińska, Panicaud Benoit, Paradowska Anna, Wroński Sebastian, Joncour Le Lea Comparison of strain/stress behaviour of a duplex stainless steel between mesoscopic and macroscopic scales by neutron measurements extended to the necking range 2013 THIN SOLID FILMS 0040-6090 62–65
Gadalińska Elżbieta Synchrotron radiation application for lattice strain measurements 2014 Fatigue of Aircraft Structures 2081-7738 29–38
Gadalińska Elżbieta, Baczmański Andrzej Micromechanical Properties and Stress Measurements with Diffraction Methods 2013 Fatigue of Aircraft Structures 2081-7738 18 — 39
Gadalińska Elżbieta, Zhao Yuchen, Wroński Sebastian, Scheffzuk Christian, Braham Chedly, Wróbel Radosław, Buslaps Thomas, Wawszczak Roman, Baczmański Andrzej, Lejoncour Lea, Wroński Marcin The Role of Intergranular Stresses in Plastic Deformation Studied Using a Diffraction and Self-Consistent Model 2016 Materials Research Forum LLC 551–556
Galas Dominik, Wajszczak Ewa, Grzegorczyk Katarzyna The issue of icing in aviation. Study with the use of numerical simulation. 2013 Advances in Science and Technology Research Journal 2080-4075; 2299-8624 42–46
Galińska Anna Material models used to predict spring-in of composite elements: a comparative study 2016 APPLIED COMPOSITE MATERIALS 0929-189X 1–12
Galiński Cezary Wybrane zagadnienia projektowania samolotów 2016 Wydawnictwa Instytutu Lotnictwa 1–396
Galiński Cezary Assumptions of the Joined Wing Flying Model Programme 2015 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 7–21
Galiński Cezary, Dziubiński Adam, Lis Mateusz, Surmacz Katarzyna, Ruchała Paweł, Krysztofiak Grzegorz Predicted Flight Characteristics of the Inverted Joined Wing Scaled Demonstrator 2014 International Council of the Aeronautical Sciences 3-932182-80-4 10
Galiński Cezary, Dziubiński Adam, Sieradzki Adam Performance comparison of the optimized inverted joined wing airplane concept and classical configuration airplanes 2016 Archive of Mechanical Engineering 0004-0738; 2300-1895 455–470
Galiński Cezary, Surmacz Katarzyna, Kuprianowicz Sara, Dziubiński Adam, Żółtak Jerzy The joined wing scaled demonstrator results of cfd 2014 International Council of the Aeronautical Sciences 3-932182-80-4 1–9
Galiński Cezary, Wiśniowski Witold Current state and perspectives of trilateral cooperation between the Ohio State University – the Warsaw University of Technology – the Institute of Aviation 2013 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-12-2 151–160
Głowacki Paweł Silnik turbinowy jako źródło zagrożeń ekologicznych 2016 Wojskowa Akademia Techniczna 296–343
Głowacki Paweł Influence of the selected exploitation tasks on airline operating cost and flight safety taking as an example turbofan engine 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 129–136
Głowacki Paweł, Boguszewicz Paweł Aviation piston engines – flight parameter analysis 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 41–48
Głowacki Paweł, Kawalec Michał Aircraft fuel consumption and emissions during cruise. Effect of the jet stream. 2015 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 63–70
Głowacki Paweł, Kawalec Michał Aircraft emissions during various flight phases 2015 Combustion Engines 2300-9896 229–240
Głowacki Paweł, Loroch Leszek, Balicki Włodzimierz Safety performance indicators assessment for small aircraft airframe systems 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 31–38
Głowacki Paweł, Szczeciński Stefan, Chachurski Ryszard Agregaty i ich napęd 2016 Wojskowa Akademia Techniczna 96–113
Gnarowski Włodzimierz Wybrane zagadnienia projektowania samolotów o podwyższonej manewrowości 2016 Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa 978-83-63539-27-5 1–204
Gnarowski Włodzimierz, Wiśniowski Witold The method to increase maneuverability of pilot-training jet aircraft 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 563–570
Gnarowski Włodzimierz, Zalewski Wiesław, Siwicka-Gnarowska Anna, Araszkiewicz Piotr, Nadłonek Grzegorz, Szmidt Michał, Stalewski Wieńczysław, Sawicki Włodzimierz, Motawa Roman, Ćmil Michał, Zdrojewski Wojciech, Sawicka Jolanta, Gasztold Elżbieta, Szot Andrzej, Pokorski Michał Small Green Power Solution at the Institute of Aviation 2016 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-12-2 25–34
Goetzendorf-Grabowski Tomasz, Dziubiński Adam, Lis Mateusz, Galiński Cezary Dynamic stability analysis of the inverted joined wing scaled demonstrator 2015 Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics 978-83-932107-6-3 537–538
Goncharenko Andriej, Kasjanov Vladimir, Szafran Krzysztof Modeling of control in a hierarchical active system on the basis of entropy paradigm of subjective analysis 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 39–48
Goncharenko Andriej, Kasjanov Vladimir, Szafran Krzysztof Control in a hierarchical active system on the basis of entropy paradigm of subjective analysis 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 30–38
Goraj Zdobysław, Cichocka Ewa Influence of weak and strong gyroscopic effects on light aircraft dynamics 2016 AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY 1748-8842 10–18
Gorecki Tomasz Application of the finite element method to study the dynamics of a helicopter 2014 American Institute for Aeronautics and Astronautics ( AIAA ) 978-16-32669-36-0 2296–2308
Gorecki Tomasz Symulacja niesymetrycznego lądowania śmigłowca jako źródło potencjalnego zagrożenia rezonansem naziemnym 2013 Modelowanie Inżynierskie 1896-771X 57–62
Gorecki Tomasz Wspomaganie procesu projektowania oraz badań struktury nowoprojektowanej konstrukcji śmigłowca na podstawie lekkiego śmigłowca bezpilotowego 2013 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 50–62
Gorecki Tomasz The support process, simulation research design and structure of the new helicopter’s construction schematics with special emphasis on ground resonance phenomenon 2013 Linkoping University Electronic Press 978-91-7519-519-3 895–900
Gorecki Tomasz, Guła Paweł Projekt, badania i wykonanie polskiego bezzałogowego śmigłowca ILX 27 2013 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 39–49
Grabarczyk Marcin, Żbikowski Mateusz, Mężyk Łukasz, Teodorczyk Andrzej Temperature effect on explosion parameters of hydrogen-air deflagrations in presence of water vapor 2016 Challenges of modern technology 2082-2863; 2353-4419 39–44
Graffstein Jerzy Symulacja lotu podczas manewru ominięcia ruchomej przeszkody 2014 PTMTiS 978-83-932107-3-2 159–174
Graffstein Jerzy Analysis of selected variables characterising the manoeuvre for moving obstacle avoidance 2015 Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 0860-889X; 2300-5300 13–21
Graffstein Jerzy Manewry wykonywane przez samolot podczas omijania ruchomej przeszkody dla wybranych scenariuszy 2015 Pomiary Automatyka Robotyka 1427-9126 19–24
Graffstein Jerzy Functioning of an air anti-collision system during the test flight 2014 Aviation 1648-3480 44–51
Graffstein Jerzy Anti-collision system with radar obstacle detector 2013 Pomiary Automatyka Robotyka 1427-9126 171–175
Graffstein Jerzy Wyniki symulacji pomiarów radarowego detektora przeszkód i sposób ich wykorzystania 2014 Pomiary Automatyka Robotyka 1427-9126 105–111
Graffstein Jerzy Antykolizyjny system radarowy i jego wspołpraca z pokładowymi systemami automatycznego sterowania 2013 Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika 0209-2689; 2300-5211 259–266
Graffstein Jerzy Automatically Controlled Anti-Collision Manoeuvre and its Numerical Simulation with Disturbances 2014 Solid State Phenomena 1012-0394; 1662-9779 156–165
Graffstein Jerzy Selected aspects of automatic maneuver control to avoid moving obstacles resulting from the simulation analysis of the course of aircraft movement 2016 Springer 978-3-319-29356-1 127–139
Graffstein Jerzy Spatial motion of the aircraft manoeuvring to avoid moving obstacle 2016 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 1429-2955 99–111
Graffstein Jerzy Trajektoria dla wybranej klasy automatycznie sterowanych manewrów omijania ruchomej przeszkody 2016 Pomiary Automatyka Robotyka 1427-9126 71–77
Graffstein Jerzy Symulacja przebiegu automatycznie sterowanego manewru omijania ruchomej przeszkody w warunkach podejścia do lądowania 2016 PTMTiS 113–125
Grygorcewicz Paweł Designing Process of Landing Gear in 3D CAD Program 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 165–170
Grygorcewicz Paweł, Jachimowicz Jerzy, Pietrzakowski Marek Projektowanie I optymalizacja hamulców o napędzie elektrycznym 2014 Logistyka 1231-5478 2239–2245
Grygorcewicz Paweł, Paprzycki Igor Stanowisko I wytyczne do badań ABS w samolotach 2015 Logistyka 1231-5478 1652–1657
Grygorcewicz Paweł, Skorupka Zbigniew Badania laboratoryjne hamulców ciernych w laboratorium badań podwozi lotniczych 2013 TTS Technika Transportu Szynowego 1232-3829 1232–3829
Grygorcewicz Paweł, Skorupka Zbigniew Wybrane zagadnienia projektowania hamulców 2013 Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 1509-5878 565–573
Grygorcewicz Paweł, Tywoniuk Andrzej Tests and selection methodology for brake linings friction material 2014 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 91–97
Grzegorczyk Katarzyna Analysis of the influence of helicopter descent velocity changes on the phenomenon of vortex ring state 2013 Advances in Science and Technology Research Journal 2080-4075; 2299-8624 35–41
Grzędzielski Stanisław, Macek Wiesław, Ratkiewicz Romana, Czechowski Andrzej, Strumik Marek Small-scale local phenomena related to the magnetic reconnection and turbulence in the proximity of the heliopause 2013 Astrophysical Journal Letters 2041-8205 23–27
Guła Paweł Design and Fabrication Elements to Unmanned Rotorcraft ILX-27 2014 American Helicopter Society International 978-1-63266-691-8 655–662
Guła Paweł Design, experiments and development of a polish unmanned helicopter ILX-27 2015 Curran Associates, Inc. 978-1-5108-1007-5 6
Guła Paweł, Dziubiński Adam, Nieckarz Piotr Icing of Ducted Tail Rotor Based on Design of ILX-27 Unmanned Helicopter 2016 American Helicopter Society 978-1-5108-2506-2 2659–2665
Guzikowski Radosław Wpływ opasania rowingu szklanego wokół tulei węzła mocowania łopaty śmigłowca na wytrzymałość statyczną dźwigara 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 56–64
Guzikowski Radosław Weryfikacja eksperymentalna odporności na rozwarstwienie kompozytu z osłoną antypiorunową 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 15–27
Habib Sidhom, Elżbieta Gadalińska, Roman Wawszczak, Gonzalo Gonazlez, Thomas Buslaps, Andrzej Baczmański, Sebastian Wroński, Chedly Braham, Study of Stress Partitioning in a 0.68 wt%C Pearlitic Steel Using High Energy X-Ray Synchrotron Radiation 2016 Materials Research Forum LLC 521–526
Hajduk Jarosław, Lis Mateusz, Stalewski Wieńczysław, Galiński Cezary Overview of the inverted joined wing scaled demonstrator programme 2016 International Council of the Aeronautical Sciences 3-932182-80-4 9
Haller Piotr, Jankowski Antoni Impact Analysis of Internal Catalyst Converter on Operating Parameters of VW 1.9 TDI Engine 2014 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 99–106
Hess Joanna The life cycle of a training project in a research and development unit 2017 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 15–26
Hinc Krzysztof, Boguszewicz Paweł, Perkowski Witold Studium kompozytowego zbiornika do przechowywania kriogenicznego materiału pędnego w rakiecie kosmicznej 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 151–159
Irzycki Andrzej, Kalina Piotr, Snopkiewicz Krzysztof GTD-350 Engine Powered by LPG – research work 2013 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 209–214
Irzycki Andrzej, Snopkiewicz Krzysztof, Balicki Włodzimierz, Kalina Piotr Some problems resulting from powering of turbine engines by liquified petroleum gas (LPG) 2013 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 17–22
Iwaniuk Andrzej, Żółtak Jerzy, Wiśniowski Witold Multi-disciplinary optimisation approach for a light turboprop aircraft-engine integration and improvement 2016 AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY 1748-8842 348 — 355
Jakubowski Rafał, Tywoniuk Andrzej An energy absorption dynamic test of landing gear for 1400 kg general aviation aircraft 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 159–165
Jakubowski Rafał, Tywoniuk Andrzej A design and numerical optimization of a landing gear for 1400 kg (at-6) take-off mass aircraft 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 541–547
Jankowski Antoni Some effects of applying a new type of pistons for SU12-u diesel Engine 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 167–174
Jankowski Antoni Microemulsion as a means of not reduction in exhaust emission of diesel engines 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 225–232
Jankowski Antoni Design of Novel Composite Pistons for Diesel Engine 2014 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 211–216
Jankowski Antoni Researches of novel composite pistons for combustion engines 2013 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 141–146
Jankowski Antoni, Skorupka Zbigniew Investigation of Third Body Phenomenon in Model Braking Using Infrared Camera 2015 Springer International Publishing AG Switzerland, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London 978-3-319-27275-7 307–315
Jaśkiewicz Robert Analiza wpływu parametrów procesu wiercenia na jakość uzyskiwanych otworów i właściwości mechaniczne kompozytów węglowych 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 65–73
Jeż Marian Comparative research of circular runway airports 2016 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-15-3 439–444
Jeż Marian Mechanical Aspects of Circular Runway 2014 Machine Dynamics Research 2080-9948 29 — 37
Kacprzak Mariusz Zastosowanie odbiorników GPS i inercyjnych jednostek pomiarowych w akwizycji materiału zdjeciowego z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających (BSL) 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 267–276
Kacprzak Mariusz Realizacja misji fotolotniczych z wykorzystaniem załogowych i bezzałogowych statków powietrznych 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 130–141
Kacprzak Mariusz, Czapski Paweł, Kubiak Katarzyna, Kotlarz Jan Oszacowanie różnorodności elementów krajobrazu leśnego za pomocą opisu struktury zbioru danych reflektancji 2016 Sylwan 0039-7660 1036–1045
Kacprzak Mariusz, Kotlarz Jan Algorytm automatycznego oszacowania zróżnicowania gatunkowego drzewostanu z wykorzystaniem zdjęć RGB koron drzew 2017 Pomiary Automatyka Robotyka 1427-9126 59–66
Kacprzak Mariusz, Rotchimmel Karol Techniki fotogrametryczne stosowane w modelowaniu 3D miast 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 198–204
Kacprzak Mariusz, Rotchimmel Karol, Kotlarz Jan Use of remote sensing in forest management 2016 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-15-3 155–164
Kaczorowska Ewa Porównanie metod testowania wytrzymałości kleju na odrywanie dla różnych sposobów przygotowania powierzchni próbek 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 92–98
Kaczorowska Ewa Dobór procesu kondycjonowania próbek zgodnie z wymaganiami kwalifikacji kompozytów polimerowych do zastosowań w konstrukcjach lotniczych 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 85–91
Kaczyńska Kamila Repozytorium cyfrowe Instytutów Naukowych – RCIN 2014 MARKETING I RYNEK 1231-7853 481 –486
Kajka Rafał History of the Institute of Aviation 2016 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-12-2 85–102
Kalina Piotr The influence of the size and shape of the „central body” of a combustion chamber on the toxicity of the exhaust gases in the Ursus 4390 engine 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 171–176
Kalina Piotr The effect of location on the combustion chamber for the toxicity exhaust in self-ignition engine ursus 4390 2015 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 97–102
Kalina Piotr Turbine engine with detonation combustion chamber in Institute of Aviation 2014 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 119–124
Kalinowski Miłosz Structural Optimization of Box Wing Aircraft 2015 Archive of Mechanical Engineering 0004-0738; 2300-1895 45–60
Kalinowski Miłosz Inverted joined-wing multidisciplinary optimization 2015 Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics 978-83-932107-6-3 535–536
Kalinowski Miłosz, Hajduk Jarosław, Galiński Cezary, Stefanek Łukasz Wybrane zagadnienia programu badań modelu samolotu w układzie połaczonych skrzydeł 2014 PTMTiS 978-83-932107-3-2 23–25
Kalinowski Miłosz, Hajduk Jarosław, Galiński Cezary, Stefanek Łukasz, Wichulski Michał Inverted joined wing scaled demonstrator 2014 International Council of the Aeronautical Sciences 3-932182-80-4 10
Kalinowski Miłosz, Sieradzki Adam, Galiński Cezary Propulsion configuration effect on performance of an inverted joined wing airplane 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 135–142
Kaniowski Jerzy Comparison of Selected Rivet and Riveting Instructions 2014 Fatigue of Aircraft Structures 2081-7738 39–62
Kaniowski Jerzy, Pietrzak Krystyna, Wronicz Wojciech Cold Spot Welding in Riveting Joint 2015 VTT Technical Research Centre of Finland Ltd 978-951-38-7442-1 178–190
Kaniowski Jerzy, Wronicz Wojciech The Analysis of the Influence of Riveting Parameters Specified in Selected Riveting Instructions on Residual Stresses 2014 Fatigue of Aircraft Structures 2081-7738 63–71
Kaniowski Jerzy, Wronicz Wojciech Local Phenomena During Riveting Process 2013 Fatigue of Aircraft Structures 2081-7738 66–78
Kapuściński Jakub, Domański Roman Simulation of a portable container hybrid energy source 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 249–255
Karny Maciej Wpływ klimatyzowania na wytrzymałość kompozytu węglowego na naciski 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 111–124
Karny Maciej Połączenia klejone w strukturach kompozytowych – metodyka badań 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 99–110
Karny Maciej The influence of the fastener hole preparation method on the fastener pull-through process in a carbon composite 2017 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 45–53
Kasjanov Vladimir, Szafran Krzysztof Принцип максимума субъективной энтропи&# 2013 ISKUSSTVENNYJ INTELLEKT-NAUČNO-TEORETIČESKIJ ŽURNAL 1561-5359 23–26
Katarzyna Wrona Neuromarketing i jego rola w budowaniu marki, wprowadzaniu innowacji produktowych oraz w przekazach reklamowych 2014 MARKETING I RYNEK 1231-7853 193–198
Kawalec Michał, Głowacki Paweł Quantitative emissions of nox, CO and CO2 during aircraft operations 2016 International Council of the Aeronautical Sciences 3-932182-80-4 1–9
Kawalec Michał, Kalina Piotr The influence of the shape of the combustion chamer on exhaust gases toxicity in t370 engine 2015 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 103–108
Kiszkowiak Łukasz, Dziubiński Adam Analiza wpływu podwieszeń na obciążenia aerodynamiczna samolotu F-16C Block 52 Advanced 2013 Mechanik 0025-6552 165–176
Kiszkowiak Łukasz, Mikołajczyk Maciej, Dziubiński Adam, Olejnik Aleksander, Łącki Tomasz, Placek Robert Badania wizualizacyjne opływu samolotu wielozadaniowego F-16C Block 52 Advanced 2014 Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej 978-83-93210-73-2 389–402
Konrad Kozaczuk, Composite technologies at the Institute of Aviation 2016 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-15-3 155–164
Kopański Grzegorz Aviation Systems Mechanical 2016 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-15-3 192–196
Kopylov Stanislav, Szafran Krzysztof Mathematical modeling of fluid flow in the doubly connected area 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 218–226
Kotlarz Jan, Czapski Paweł, Kacprzak Mariusz, Kubiak Katarzyna Oszacowanie różnorodności gatunkowej drzewostanów z wykorzystaniem ich reflektancji 2016 Sylwan 0039-7660 1036–1045
Kotlarz Jan, Mazur Anna, Czapski Paweł, Kubiak Katarzyna Monitoring of cyanobacteria blooms in freshwater lakes using remote sensing methods 2016 POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 1230-1485 27–35
Kotlarz Jan, Ratkiewicz Romana Does the interstellar bow shock exist around the heliosphere? 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 178–188
Kowalczyk Piotr On applications of optical full-field strain measurements in validation and examination procedures 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 46–51.
Kowaleczko Grzegorz, Surmacz Katarzyna Study on the Effect of the Descent Rate of a Helicopter in the Vortex Ring Conditions 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 345–352
Kowalewski Zbigniew, Dietrich Lech, Socha Grzegorz Experimental investigation of thin brass sheets under tension-compression cyclic loading 2015 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 1429-2955 757–762
Kowalewski Zbigniew, Socha Grzegorz, Dietrich Lech Anti-buckling Fixture for Large Deformation Tension-Compression Cyclic Loading of Thin Metal Sheets 2014 STRAIN 1475-1305 174–183
Kowalski Mirosław, Jankowski Antoni, Żurek Józef Modelling of Combustion Process of Liquid Fuels Under Turbulent Conditions 2015 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 355–363
Kozaczuk Konrad Wdrożenie nowego menadżera w obowiązki 2016 Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 978-83-7051-803-5 359–372
Kozaczuk Konrad Automated fiber placement systems overview 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 52–59
Kozak Jerzy Investigations on Abrasive Electrochemical Grinding Process (AECG) 2015 Springer 978-94-017-9803-7 341–354
Kozak Jerzy Simulation of Electrochemical Shaping of Airfoils Using Continuous and Pulse Current 2013 Newswood Limited 978-988-19253-1-2 966–971
Kozak Jerzy Drążenie elektrochemiczne otworów w elementach silników turbinowych 2015 Mechanik 0025-6552 13–16
Kozak Jerzy The Computer Simulation of Electrochemical Shaping Processes 2013 ELECTRICAL ENGINEERING 0948-7921 95–107
Kozak Jerzy, Stwora Andrzej, Skrabalak Grzegorz Kalibrowanie i bruzdowanie elektrochemiczne długich otworów 2015 Mechanik 0025-6552 142–145
Kramarski Ireneusz, Szafran Krzysztof Bezpieczne użytkowanie bezzałogowców – spadochronowe układy odzysku 2014 CNBOP-PIB 978-83-61520-02-3 287–296
Kramarski Ireneusz, Szafran Krzysztof Safety of Navigation on the Approaches to the Ports of the Republic of Poland on the Basis of the Radar System on the Aerostat Platform 2015 TransNav – The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation 2083-6473; 2083-6481 83–88
Kramarski Ireneusz, Szafran Krzysztof Manned inflatable reentry vehicles: Past, present and future 2015 AIAA JOURNAL 0001-1452 234–248
Krauze Wojciech Modern process of composite structures manufacturing based on cad definition of the composite 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 70–78
Krawczyk Jan, Sasin Tomasz, Mazur Anna, Stokłosa Alicja Fuel Cells as Alternative Power for Unmanned Aircraft Systems. Current Situation and Development Trends 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 49–62
Krawczyk Jan, Stokłosa Alicja, Mazur Anna, Sasin Tomasz Infranted building inspection with unmanned aerial vehicles 2015 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 17
Krawczyk Mariusz, Graffstein Jerzy Propozycja systemu eliminującego szkodliwe oddziaływanie strumienia zaśmigłowego w samolotach turbośmigłowych 2013 Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika 0209-2689; 2300-5211 287–295
Krawczyk Mariusz, Kubiak Katarzyna, Kotlarz Jan, Tkaczyk Miłosz, Czapski Paweł Preliminary analysis of the forest health state based on multispectral images acquired by Unmanned Aerial Vehicle 2015 Folia Forestalia Polonica Series A-Forestry 0071-6677 138–144
Krupski Jarosław, Skalski Paweł Stealth technology. Yesterday and tomorrow. 2014 Logistyka 1231-5478 9554–9561
Krysztofik Józef, Manaj Wojciech, Socha Grzegorz The Application of Acoustic Anisotropy to Evaluation of Material Properties 2015 Fatigue of Aircraft Structures 2081-7738 5–11
Krzymień Wiesław Uwagi do wymagań przepisów budowy wiatrakowców 2016 PTMTiS 217–222
Krzymień Wiesław Badania dowodowe wiatrakowca I-28 w kategorii „Specjalny” na zgodność z przepisami ASTM 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 41–48
Krzymień Wiesław Aspekty krótkiego startu wiatrakowca 2014 PTMTiS 978-83-932107-3-2 89–95
Krzymień Wiesław Zagadnienia bezrozbiegowego startu wiatrakowca 2015 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 11–18
Krzysiak Andrzej Experimental investigation of the innovative flow control blowing devices 2016 CRC Press 978-1-138-02906-4 313–316
Krzysiak Andrzej Eksperymentalne badania charakterystyk aerodynamicznych samolotu z uszkodzonym skrzydłem 2016 PTMTiS 223–230
Krzysiak Andrzej Experimental investigation of the classic and self-supplying air jet vortex generators 2016 Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa 1–112
Krzysiak Andrzej Wind tunnel tests of aircraft aerodynamic characteristics at overcritical angles of attack 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 169–176
Krzysiak Andrzej An experimental study of the use of closed loop system for flow separation control 2014 The International Workshop on Applied Modelling and Simulation 978-88-97999-46-1 37 – 42
Krzysiak Andrzej An Experimental Study of a Separation Control on the Wing Flap Controlled by Close Loop System 2013 Linkoping University 978-91-7519-519-3 32–40
Krzysiak Andrzej Flow visualization of the wing model equipped with load control fluidic devices 2015 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 117–124
Krzysiak Andrzej Sterowanie opływem klapki profilu poprzez nadmuch funkcjonujący w pętli sprzężenia zwrotnego 2013 Modelowanie Inżynierskie 1896-771X 70–77
Krzysiak Andrzej Improvement of Helicopter Performance Using Self-Supplying Air Jet Vortex Generators 2013 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 229–236
Krzysiak Andrzej Wind tunnel investigation of the wing load control using self-supplying fluidic devices 2014 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 153–159
Krzysiak Andrzej Eksperymentalne badania wpływu spoilera na aerodynamiczne obciązenie skrzydła samolotu 2015 Modelowanie Inżynierskie 1896-771X 71–76
Krzysiak Andrzej Improvement of a Wing High Lift Devices Performance Using Air Blowing 2015 Learning Foundation in Mechatronics (LFME) 978-618-80527-6-5 214–221
Krzysiak Andrzej, Stalewski Wieńczysław A Separation Control on the Wing Flap Controlled by Close Loop System in ESTERA project 2016 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-12-2 40–50
Krzysztof Szafran, Zbigniew Pągowski, Ireneusz Kramarski, Badania symulacyjne elementów konstrukcyjnych modułowego napędu platformy badawczej na poduszce powietrznej 2015 TTS Technika Transportu Szynowego 1232-3829 1464–1468
Kublik Dominik Badanie wymiany ciepła za falą detonacyjną 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 116–125
Kukla Dominik, Krysztofik Józef, Socha Grzegorz Ocena stopnia uszkodzenia stopu Inconel 718 z zastosowaniem prądów wirowych 2015 Przegląd Spawalnictwa 0033-2364; 2449-7959 24–26
Kunikowska Angelika, Szymański Rafał, Sałacińska Anna, Wiśniewski Adam Manufacturing of composites samples with graphene 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 262–270
Kwiatkowski Tomasz, Flaszyński Paweł Source term model for streamwise air jet vortex generator modelling 2016 International Council of the Aeronautical Sciences 3-932182-80-4 1–9
Kwiatkowski Tomasz, Flaszyński Paweł Source term model for streamwise rod vortex generator modelling 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 261–268
Kwiatkowski Tomasz, Sznajder Janusz Analysis of effects of shape and location of micro-turbulators on unsteady shockwave-boundary layer interactions in transonic flow 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 373–380
Kwiatkowski Tomasz, Sznajder Janusz Selected aspects of introduction of a laminar – flow wing into transport aviation 2015 TTS Technika Transportu Szynowego 1232-3829 1486–1489
Laurent Guillame , Zea July Galeano, Lopez Lemos Lucas, Sandoz Patricjk, Clevy Cedric Twin Scale Vernier Micropattern for visual measurement of 1D in plane absolute displacements with increased range-to-resolution ratio 2013 International Journal of Optomechatronics 1559-9612 222–234
Lejoncour Lea, Wroński Sebastian, Klosek Vincent, Braham Chedly, Francois Manuel, Paradowska Anna, Panicaud Benoit, Baczmański Andrzej, Gadalińska Elżbieta Study of stresses in texture components using neutron diffraction 2014 Materials Science Forum 0255-5476 289–295
Lis Mateusz, Galiński Cezary Predicted performance of the inverted joined wing scaled demonstrator 2015 Aviation 1648-7788; 1822-4180 123–132
Lorenc Zbigniew, Osmęda Anna Deformacje wyrobu z preimpregnatu węglowo-epoksydowego spowodowane procesem wytwarzania 2013 Mechanik 0025-6552 746–752
Loroch Leszek Bezpieczeństwo lotnictwa krajowego w działalnosci Instytutu Lotnictwa 2015 Instytut Technologii Eksploatacji 76–94
Łukasik Borys, Balicki Włodzimierz, Kawalec Michał, Kalina Piotr, Perkowski Witold, Wolański Piotr, Rowiński Artur Możliwości rozwoju silników turbinowych z detonacyjną komorą spalania 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 202–214
Łukasik Borys, Głowacki Paweł Aviation piston engines on-condition maintenance – proposal 2015 Combustion Engines 2300-9896 52–63
Łukasik Borys, Irzycki Andrzej, Rowiński Artur, Czyż Sabina The study of the continuously rotating detonation combustion chamber supplied with different types of fuel 2013 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 259–266
Łukasik Borys, Kobiera Arkadiusz, Wolański Piotr, Świderski Karol, Folusiak Michał Numerical tools for three dimensional simulations of the rotating detonation engine in complex geometries 2013 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 329–336
Łukasik Borys, Surmacz Paweł Hybrid engine study 2015 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-12-2 95 — 108
Łukowski Wojciech, Świeczak Witold Strategia lead generation jako wielokanałowy mechanizm wzrostu współczesnego przedsiębiorstwa 2016 Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych. 2353-8414 106–140
Łusiak Tomasz, Dudziak Jacek Optymalizacja procesu projektowania przekładni śmigłowcowych 2015 Logistyka 1231-5478 1061–1069
M. Jönsson-Niedziolka, A. Zloczewska, J. Urban, Stryczniewicz Wit, Enzymatic oxygen reduction under quiescent conditions — the importance of convection 2013 ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS 1388-2481 94–97
M. Rajzer, D. Czarnecka, T. Pizon, Skalski Paweł, Rojek Marta The effect of aircraft noise exposure on blood pressure and asymptomatic organ damage 2015 JOURNAL OF HYPERTENSION 0263-6352 e518
Madejski Bartosz, Socha Grzegorz, Malicki Maciej Study on deformation-induced damage evolution for Inconel718 superalloy with the use of an innovative single-specimen method 2016 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 1429-2955 1379–1390
Malicki Maciej, Madejski Bartosz The Impact of Damage in INCONEL 718 on Hardness Measured by the Vicers Method 2015 Fatigue of Aircraft Structures 2081-7738 69–79
Małecki Jacek, Żółtak Jerzy, Szulc Oskar, Doerffer Piotr Time-accurate simulation of flow past, PZL W-3A „SOKÓŁ” (FALCON) helicopter main rotor in forward flight Artykuł B TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk 1428-6394;
Małuj Józef, Mrotek Zbigniew, Młynarczyk Marek Pokładowy system monitorowania stanu lotniczego płynu hydrauilicznego 2013 Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika 0209-2689; 2300-5211 489–500
Manaj Wojciech, Wronicz Wojciech, Michałowski Andrzej Preparation of Samples used in Fatigue Testing of Aircraft Materials 2015 Fatigue of Aircraft Monographic Series 2300-7591 66–68
Mańkowski Jarosław, Szymański Rafał Analiza wpływu średnicy I ukształtowania otworów odciążających na stan wytężenia pokryć dźwigarów cienkościennych 2014 Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska 1642-347X 157–164
Marciniak Błażej, Okniński Adam, Kaniewski Damian, Kindracki Jan, Bartkowiak Bartosz, Wolański Piotr, Matyszewski Jan Development of the Polish Small Sounding Rocket Program 2015 ACTA ASTRONAUTICA 0094-5765 46–56
Maria Zybura-Skrabalak, Jerzy Kozak, Some problems of surface roughness in electrochemical machining (ECM) 2016 Procedia CIRP 2212-8271 101-106
Marszal Jacek, Loroch Leszek, Wołejsza Zbigniew, Guła Paweł, Wołoszyn Mirosław Bezzałogowy śmigłowiec ILX 27 dla potrzeb Marynarki Wojennej RP 2014 Centrum Techniki Morskiej 978-83-93015-04-7 CD ROM
Matyszewski Jan Rozwój metod obliczeniowych do symulacji toru lotu rakiet 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 90–103
Mazur Anna, Kotlarz Jan, Tkaczyk Miłosz, Pieniążek Janusz, Zalewska Natalia, Korniluk Tomasz, Wodziński Konrad, Pośpieszczyk Agnieszka, Kacprzak Mariusz, Czapski Paweł, Kubiak Katarzyna, Oszako Tomasz, Mrowiec Karol Budowa i zastosowanie platformy wielosensorowej w badaniu wybranych parametrów środowiska 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 126–142
Mazur Anna, Łukasik Borys Ogniwa Paliwowe SOFC w projekcie analizy zastosowania systemów elektrycznych i turbo-elektrycznych do napędu przyszłych statków powietrznych 2016 Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych 1896-7205 55–58
Mazur Anna, Rekucki Ryszard, Kubiak Katarzyna, Tkaczyk Miłosz, Siwiński Jarosław The impact of the health condition of oaks from the Krotoszyn Plateau on the mechanical properties of timber structures 2015 Folia Forestalia Polonica Series A-Forestry 0071-6677 224–232
Mączka Maciej Air cargo market flows in Baltic Sea Region 2005-2010 2015 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 7–22
Mączka Maciej Potential of air cargo market in Baltic Sea Region 2015 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 30–41
Mączka Maciej Modelling air cargo market – a gravity method 2015 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 23–29
Mączka Maciej Assessement of an alternative mode of transport impact on accessibility in poland – „SAT226” in 2030 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 160–168
Mączka Maciej Evaluation ot the transport policy in poland using daily accessibility 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 150–159
Mączka Maciej National transport network in poland – defining a graph for 2015 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 134–149
Mączka Maciej Accessibility model for the evaluation of transport infrastructure policy 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 116–134
Michalczak Marcin, Szafran Krzysztof Wybrane zagadnienia projektowania lekkich samolotów sportowychw aspekcie światowych przepisów lotniczych 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 142–153
Miksa Wojciech Air Cargo e-Platform 2013 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 37–53
Miłosz Kalinowski, Katarzyna Seneńko, Cezary Galiński, Jarosław Hajduk, The Concept of the Joined Wing Scaled Demonstrator Programme 2013 Linkoping University Electronic Press 978-91-7519-519-3 245–254
Mioduska Pamela An analysis of phugoid oscillations of unmanned flying wing 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 247–254
Mioduska Pamela Wpływ turbulencji w śladzie aerodynamicznym na bezpieczeństwo lotu śmigłowca 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 187–197
Mitre Alberto Rodriguez, Raurell Daniel Sors, Okniński Adam Feasibility of a low-cost sounding rockoon platform 2016 ACTA ASTRONAUTICA 0094-5765 335–344
Nasiłowska Sylwia, Kotlarz Jan, Rynkiewicz Alicja, Kacprzak Mariusz Konferencja Naukowa Drzewa i Lasy w zmieniającym się środowisku 2016 Bogucki Wydawnictwo Naukowe 308–309
Nasiłowska Sylwia, Rynkiewicz Alicja, Kotlarz Jan, Kacprzak Mariusz Remote Sensing in forest health monitoring 2016 Silva Slovenica 0000-0000 5–5
Niculescu Adrian, Kowalski Mirosław, Sireteanu Tudor, Jankowski Antoni On the New Concept and Advantages of the Integrated Shock Absorber – Air Spring – „Isas” 2015 Springer International Publishing AG Switzerland, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London 978-3-319-27275-7 93–103
Nyckowski Maciej, Dziopa Zbigniew Estymacja warunków startu rakiety niesterowanej na podstawie wybranych charakterystyk dynamicznych ukąłdu wyrzutnia-samochód 2014 Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej 978-83-93210-73-2 379–392
Okniński Adam, Bartkowiak Bartosz Projekt silnika rakietowego na ekologiczne, ciekłe materiały pędne 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 73–81
Okniński Adam, Marciniak Błażej Rozwój polskiego programu niewielkich rakiet sondujących 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 82–89
Olejniczak Aneta Selected indicators for evaluating the effectiveness of marketing communication 2015 Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych. 2353-8414 19–32
Olejniczak Aneta Effective time management – selected issues 2013 Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych. 2353-8414 3–21
Olejniczak Aneta Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych w instytucjach naukowych i badawczych 2013 MARKETING I RYNEK 1231-7853; 9–15
Olejniczak Aneta Efektywne zarzadzanie czasem- wybrane zagadnienia 2014 MARKETING I RYNEK 1231-7853 22
Osmęda Anna Porównanie wyników analiz numerycznych i prób wytrzymałościowych demonstratora struktury lotniczej 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 125–136
Osmęda Anna An engineering approach to modelling process-induced deformations of double-curved composite elements 2015 Composites Theory and Practice 2084-6096; 2299-128X 66–71
Osmęda Anna Measurements of strain induced by chemical shrinkage in polymer composites 2016 JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING 0334-6447 431-440
Osypowicz George, Benzakein Mike, Wiśniowski Witold 15 years of Polish -American Conferences on Scienece and Technology 2015 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-12-2 476 — 483
Osypowicz Tomasz The Polish „Aviation Valley” in Rzeszów and the „Brazilian Aeronautics Capital” in Sao Jose dos Campos 2015 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-15-3 269–276
Pakulski Tym, Skalski Paweł Overcoming sonic boom for supersonic business jet 2014 Logistyka 1231-5478 9562–9569
Paprzycki Igor Zagadnienia pomiarów prędkości liniowej w spadku swobodnym 2015 Logistyka 1231-5478 3750–3757
Paprzycki Igor Regulator gaussa-seidla-newtona na sterowniku PLC 2015 Logistyka 1231-5478 3736–3742
Paprzycki Igor Metody pomiarów prędkości obrotowej wykorzystywanych w dynamicznych badaniach podwozi lotniczych 2015 Logistyka 1231-5478 3728–3735
Paprzycki Igor Symulacja modelu regulatora rozmytego sterującego zaworem hydraulicznym w lotniczym układzie ABS 2015 Logistyka 1231-5478 3743–3749
Paprzycki Igor Automatyzacja procesu badań piasty lotniczej 2014 Logistyka 1231-5478 8339–8345
Paprzycki Igor Zastosowanie algorytmu fft do filtrowania sygnału z relukltancyjnego czujnika prędkości obrotowej 2014 Logistyka 1231-5478 8346–8351
Paprzycki Igor Influence of ABS system use on aviation brake temperature 2014 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 381–388
Paprzycki Igor, Skorupka Zbigniew Badania układu ABS w warunkach laboratoryjnych 2014 Logistyka 1231-5478 8331–8338
Paprzycki Igor, Skorupka Zbigniew Laboratoryjne badania podwozi lotniczych 2014 Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 1899-5489 65–68
Paprzycki Igor, Skorupka Zbigniew Analiza systemów ABS w pojazdach mechanicznych 2013 TTS Technika Transportu Szynowego 1232-3829 1232–3829
Paprzycki Igor, Tywoniuk Andrzej, Sobieszek Agnieszka Landing gear dynamic tests with strain gages 2015 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 221–228
Parafiniak Maciej, Skalski Paweł, Mirowska Julia, Wojtas Małgorzata Komputerowe wspomaganie projektowania stanowiska badawczego 2014 Logistyka 1231-5478 9570–9576
Grygorcewicz Paweł Analysis of electric – drive applicability in mechanical brake for the commuter class airplane 2013 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 143–148
Pągowski Zbigniew Ekranoplanes like element of future intermodal sea transport 2016 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-15-3 422–431
Pągowski Zbigniew Ethanol like the fuel for General Aviation 2016 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-15-3 413–421
Pągowski Zbigniew Pozytywne skutki zastosowania silników Diesla w lotnictwie 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 385–392
Pągowski Zbigniew, Kończak Jacek, Szafran Krzysztof Ground Effect Transport on the Baltic Sea 2013 CRC Press 2013 978-1-138-00105-3 221–224
Pągowski Zbigniew, Szafran Krzysztof The Ecological Hovercraft-Dream or Reality! 2013 CRC Press 2013 978-1-138-00105-3 45–48
Perkowski Witold Dry friction damper for supercritical drive shaft 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 389–396
Perkowski Witold, Irzycki Andrzej, Łukasik Borys, Kawalec Michał, Snopkiewicz Krzysztof Measurement of preasure in front of shock vawe -assesment of methodology influence on the measurements resulys on the basis of experiments with the shock tube 2013 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 333–340
Perkowski Witold, Wróblewski Wiesław, Snopkiewicz Krzysztof, Irzycki Andrzej, Łukasik Borys, Bilar Adam, Kawalec Michał Initiation of rotating detonation in experimental combustion chamber – practical realization 2013 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 163–168
Pieniążek Joanna Latest trends and directions of development of crowdfunding 2014 Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych. 2353-8414 37–53
Pieniążek Joanna Crowdfunding and new trends in consumer behaviour 2014 Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych. 2353-8414 78–99
Pieniążek Joanna Finansowanie społecznościowe a nowe trendy w zachowaniach konsumenckich 2014 Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych. 2353-8414 78–99
Pietrosiński Mateusz Wpływ geometrii profilu lotniczego łopaty wirnika głównego na osiągi wiatrakowca. 2015 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 62–72
Pietrzak Krystyna, Kaniowski Jerzy, Wronicz Wojciech Analysis of the Local Phenomena during Riveting Process 2014 Solid State Phenomena 1012-0394; 1662-9779 255–260
Piwek Krzysztof System transportu małymi samolotami – stan i perspektywy 2013 Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB 978-83-7789-220-6 249–255
Placek Robert, Ruchała Paweł Analiza bezpieczeństwa zrzutu podwieszeń z samolotu przy użyciu eksperymentalno-numerycznej metody captive trajectory simulation 2013 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 79–91
Placek Robert, Stryczniewicz Wit, Ruchała Paweł Investigation of unsteady transonic flow field above laminar airfoil by piv method 2016 International Council of the Aeronautical Sciences 3-932182-80-4 1–5
Placek Robert, Szczepaniak Robert, Stryczniewicz Wit PIV Measurements of Flow Separation over Laminar Airfoil at Transonic Speeds 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 329–336
Pokorski Michał, Zdrojewski Wojciech, Ćmil Michał, Araszkiewicz Piotr, Gnarowski Włodzimierz Bezzałogowy samolot hybrydowy powietrzno-podwodny 2014 Centrum Techniki Morskiej 978-83-93015-04-7 CD ROM
Popowski Stanisław, Dąbrowski Witold Measurement and estimation of the angle of attack and the angle of sideslip 2015 Aviation 1648-7788; 1822-4180 19–24
Popowski Stanisław, Dąbrowski Witold Estimation of wind parameters on flying objects 2013 Pomiary Automatyka Robotyka 1427-9126 552–557
Porowski Rafał, Idzikowska Teresa Bezpieczeństwo lotów kosmicznych – Przegląd stanu normalizacji w Europie 2016 Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 1230-9265 139–148
Rams Leszek, Loroch Leszek Infrastruktura badawcza oraz struktura organizacyjna Centrum Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 17–24
Rarata Grzegorz, Rokicka Karolina The Manganese Oxides Decomposition Catalysts for Highly Concentrated Hydrogen Peroxide 2015 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 49–57
Rarata Grzegorz, Surmacz Paweł Nadtlenek wodoru 98% klasy HTP – alternatywa dla hydrazyny 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 25–33
Rarata Grzegorz, Surmacz Paweł Badanie katalitycznego rozkładu 98% nadtlenku wodoru wykorzystaniem katalizatorów Al2O3/MnxOy, promowanych tlenkami metali przejściowych 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 34–40
Rarata Grzegorz, Surmacz Paweł, Rokicka Karolina Hydrogen Peroxide as a High Energy Compound Optimal for Propulsive Applications 2016 Central European Journal of Energetic Materials 1733-7178 778–790
Ratkiewicz Romana, Grygorczuk Jolanta, Strumik Marek, Ben-Jaffel Lotfi The existence and nature of the interstellar bow shock 2013 ASTROPHYSICAL JOURNAL 0004-637X 130–136
Ratkiewicz Romana, Strumik Marek Low ram pressure of the solar wind and the heliosphere: comparison of global modeling results with voyager and ibex observations 2015 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 42–52
Ratkiewicz Romana, Strumik Marek, Grygorczuk Jolanta, Ben-Jaffel Lotfi Interstellar Magnetic Field in the Nearest Surroundings of the Sun 2014 The Astronomical Society of the Pacific Conference Series 978-1-58381-852-7 183–187
Rąpała Michał, Darnowski Piotr, Domański Roman, Bartkowiak Bartosz, Dominiak Adam Solid-fuel rocket engines: layered composite materials manufacturing and thermal diffusivity measurements 2014 HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES 0334-6455 331–420
Rojek Marta, Skalski Paweł Aviation noise in the environment 2014 Logistyka 1231-5478 9126–9132
Rotchimmel Karol, Kacprzak Mariusz Tworzenie produktów fotogrametrycznych z wykorzystaniem zdjęć wykonanych blokiem kamer niemetrycznych 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 120–129
Rowiński Artur Dystrybucja powietrza na potrzeby własne dwuprzepływowego silnika obrzutowego 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 393–402
Rowiński Artur The rig stand for testing integrated rocket ramjet engine 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 421–428
Ruchała Paweł An influence of pusher propeller cover on its performance – a concept of wind tunnel investigation 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 429–434
Ruchała Paweł Wind tunnel tests of the pusher propeller – an assessment of accuracy 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 309–316
Ruchała Paweł System pomiarowo-sterujacy tunelu aerodynamicznego T-1 2013 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 63–78
Ruchała Paweł, Bogdański Krzysztof, Miller Marek, Rodzewicz Mirosław Koncepcja i realizacja badań zespołu napędowego w tunelu aerodynamicznym 2014 PTMTiS 978-83-932107-3-2 123–134
Ruchała Paweł, Miller Marek, Placek Robert The roughness position influence on laminar aerofoil aerodynamic characteristic in transonic flow regime 2016 International Council of the Aeronautical Sciences 3-932182-80-4 1–5
Ruchała Paweł, Szafran Krzysztof Praktyczne aspekty zastosowania otunelowanych śmigieł pchających. 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 257–266
Sałacińska Anna Analiza wpływu grafenu na właściwości kompozytów węglowo-epoksydowych 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 137–146
Sałacińska Anna Przegląd wymaganych badań fizycznych do kwalifikacji materiałów kompozytowych 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 161–169
Seredyński Mirosław, Lapka Piotr, Dziubiński Adam, Furmański Piotr, Banaszek Jerzy Simplified Thermo-fluid Model of an Engine Cowling in a Small Airplane 2014 AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY 1748-8842 242–249
Shcherbonos Oleksandr, Ejmocki Dariusz, Szafran Krzysztof Effects of duct shape on ducted propeller thrust performance 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 84–91
Sieradzki Adam Gurney flap and t-strip influence on stabilizer aerodynamic effectiveness and hinge moment characteristics 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 199–208
Sieradzki Adam Aeroelastic analysis of helicopter rotor using virtual blade model and equivalent beam model of a blade 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 297–304
Skalski Paweł Efficient energy use in conventional cars with an internal combustion engine 2016 Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska 1642-347X 89–98
Skalski Paweł Application of a magnetorheological elastomer in an aviation structure 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 449–455
Skalski Paweł Smart material for use in morphing structures 2014 CNBOP-PIB 978-83-61520-02-3 234–254
Skalski Paweł Morphing Structure with a Magnetorheological Material – Preliminary Approach 2014 Springer International Publishing Switzerland 978-3-319-02293-2 219–226
Skalski Paweł Zastosowanie elastomerów magnetoreologicznych w transporcie, udział procentowy 2015 Logistyka 1231-5478 4398–4402
Skalski Paweł Metodyka identyfikacji parametrów modelu lepkoplastycznego badanej cieczy magnetoreologicznej 2015 Logistyka 1231-5478 4392–4397
Skalski Paweł Analiza właściwości cieczy magnetoreologicznej na podstawie danych eksperymentalnych 2015 Logistyka 1231-5478 4382–4391
Skalski Paweł Materiał inteligentny do zastoswania w strukturach lotniczych 2014 Logistyka 1231-5478 9577–9582
Skalski Paweł, Dębek Cezary Storage and loss modulus investigations of magnetorheological elastomers 2015 Logistyka 1231-5478 4408–4412
Skalski Paweł, Dębek Cezary Badania magnetyczne elastomeru magnetoreologicznego 2015 Logistyka 1231-5478 4403–4407
Skalski Paweł, Kalita Klaudia Implementation of magnetorheolgical elastomers in transport 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 189–198
Skalski Paweł, Pastuszak Monika, Bochenek Milena Rozwój bioniki w lotnictwie 2014 Logistyka 1231-5478 9545–9554
Skalski Paweł, Wojtas Małgorzata Experimental method of magnetic permeability evaluation of magnetorheological composites 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 577–583
Skorupka Zbigniew Wear in friction brakes 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 325–332
Skorupka Zbigniew Thermographic camera use in brake oriented friction materials tests 2015 Journal of KONBiN 1895-8281 81–90
Skorupka Zbigniew Fem temperature evaluation of model braking test in comparison to selected laboratory test 2015 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 213–220
Skorupka Zbigniew Pomiar temperatury pary ciernej w badaniach modelowych 2015 Logistyka 1231-5478 4420–4429
Skorupka Zbigniew Automatyczne układy wspomagania procesu lądowania statku powietrznego 2014 Logistyka 1231-5478 9612–9621
Skorupka Zbigniew Abs system use impact on braking torque in aviation brake 2014 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 259–265
Skorupka Zbigniew Braking moment comparison and analysis for various brake designs using results from sample and full scale friction material tests 2013 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 303–308
Skorupka Zbigniew, Jakubowski Rafał A finite element model development as a part of process of energy absorption material selection 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 217–224
Skorupka Zbigniew, Jakubowski Rafał Wybrane zagadnienia konstrukcji podwozia płazowego przeznaczonego do wiropłatowej platformy użytkowej ILX-27 2013 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 24–31
Skorupka Zbigniew, Paprzycki Igor Założenia projektowe układu ABS do małego samolotu o masie startowej nieprzekraczającej 2500kg 2014 Logistyka 1231-5478 4962–4969
Skorupka Zbigniew, Paprzycki Igor, Tywoniuk Andrzej Laboratory investigations on crushable materials as structural energy absorbers for space probe lander 2015 Logistyka 1231-5478 4430–4438
Skorupka Zbigniew, Tywoniuk Andrzej Wybrane zagadnienia konstrukcji podwozia do wiatrakowca I28 2013 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 32–38
Skrabalak Grzegorz, Zybura-Skrabalak Maria, Kozak Jerzy Development of advanced Abrasive Electrical Discharge Grinding (AEDG) system for machining difficult-to-cut materials 2016 Procedia CIRP 2212-8271 872-877
Słupecka Edyta Sterowanie jakością w laboratoriach akredytowanych Instytutu Lotnictwa 2015 Polskie Towarzystwo Technologów Żywności 978-83-942362-4-3 147–160
Słupecka Edyta Funkcja metrologiczna w nadzorowaniu wyposażenia pomiarowego na przykładzie laboratoriów Instytutu Lotnictwa 2015 Polskie Towarzystwo Technologów Żywności 978-83-942362-1-2 307–319
Słupecka Edyta, Roszak Marek Ryzyko w laboratoriach badawczych 2015 Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydział Ekonomiczny UMCS Lublin 978-83-62785-01-8 181–192
Sobczak Kamil Wykorzystanie kalorymetrycznej metody pomiarowej w badaniach strumieni ciepła w silniku z wirującą falą detonacyjną 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 109–115
Sobczak Kamil, Surmacz Paweł, Okniński Adam, Florczuk Wojciech, Wolański Piotr, Kublik Dominik, Rarata Grzegorz, Bartkowiak Bartosz Development of small rocket engines for satellites and small rocket launcher 2016 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-15-3 53–66
Sobieszek Agnieszka Assessment of feasibility the use of infrared techniques in aviation – testing structures and aviation part 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 479–485
Sobieszek Agnieszka, Wojtas Małgorzata Proces Certyfikacji Podzespołów Statku Powietrznego na Przykładzie Badań Wytrzymałościowych Innowacyjnej Głowicy Wiatrakowca 2015 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 73–86
Socha Grzegorz, Dietrich Lech A fatigue damage indicator parameter for P91 chromium-molybdenum alloy steel and fatigue pre-damaged P54T carbon steel 2014 FATIGUE & FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS & STRUCTURES 8756-758X 195–205
Socha Grzegorz, Dietrich Lech Deformation based fatigue damage accumulation model 2016 Solid State Phenomena 1012-0394; 1662-9779 128–133
Socha Grzegorz, Libura Tomasz, Dietrich Lech, Kowalewski Zbigniew Thin sheet of brass testing under cyclic tension – compression using novel anti-buckling fixture 2015 University of Zilina 978-80-554-1094-4 128–129
Socha Grzegorz, Madejski Bartosz Investigations of deformation-induced damage of Inconel718 superalloy 2015 University of Zilina 978-80-554-1094-4 106–107
Sokołowski Michał Process of preparing and laying carbon prepregs 2017 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 27–34
Solarski Wojciech, Kosieniak Edyta, Wawer Kinga, Bisztyga Magdalena, Rozinoer Alexia, Banaś Jacek, Lelek-Borkowska Urszula, Mazurkiewicz Bogusław, Polakiewicz Błażej Corrosion experiments in closed H2O-CO2 system, the problem of physicochemical stability 2015 Ochrona przed Korozj? 0473-7733; 2449-9501 388—-391
Stabryn Sebastian, Pożoga Łukasz, Szczepaniak Robert, Stryczniewicz Wit CFD Analysis of the Influence of Flaps Extension on the Aerodynamic Characteristics of the M-28 Bryza Aircraft 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 353–360
Stalewski Wieńczysław Flow control on helicopter-rotor blades via active gurney flap 2016 International Council of the Aeronautical Sciences 3-932182-80-4 1–10
Stalewski Wieńczysław Design and Optimisation of Exhaust System of Light Turboprop Airplane 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 341–348
Stalewski Wieńczysław Rotorcraft applications of active gurney flap investigated within the clean-sky project comrotag 2016 Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt 9781510819832 336–448
Stalewski Wieńczysław Aerodynamic design of modern gyroplane main rotors 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 80–93
Stalewski Wieńczysław Computational Design and Investigations of Closed-Loop, Active Flow Control Systems Based on Fluidic Devices, Improving a Performance of Wing High-Lift Systems 2013 Linkoping University Electronic Press 978-91-7519-519-3 76–83
Stalewski Wieńczysław Wing-load control based on the „Leaky wing” concept 2014 International Council of the Aeronautical Sciences 3-932182-80-4 1–8
Stalewski Wieńczysław, Galiński Cezary, Żółtak Jerzy Model for an Inverted Joined Wing Airplane Concept 2016 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-12-2 51–58
Stalewski Wieńczysław, Sznajder Janusz, Surmacz Katarzyna Effects of laminar-turbulent transition on buffet onset and transonic characteristics of laminar airfoil 2016 International Council of the Aeronautical Sciences 3-932182-80-4 1–8
Stalewski Wieńczysław, Żółtak Jerzy Design of a turbulent wing for small aircraft using multidisciplinary optimisation 2014 ARCHIVES OF MECHANICS 0373-2029 185–201
Stalewski Wieńczysław, Żółtak Jerzy The Preliminary Design of the Air-Intake System and Nacelle in the Small Aicraft-Engine Integration Process 2014 AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY 1748-8842 250 — 258
Grzędzielski Stanisław, Strumik Marek, Ratkiewicz Romana, Czechowski Andrzej, Macek Wiesław Advective transport of the interstellar plasma to the heliosphere across the reconnecting heliopause 2014 Astrophysical Journal Letters 2041-8205 L7
Stanisławski Jarosław A simulation analysis of behavior of ship-borne helicopter main rotor due to ship motion 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 313–320
Stanisławski Jarosław Simulation of Helicopter Boundary Maneuvers of Obstacle Avoidance with Predicted Control Function 2015 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 72–94
Stanisławski Jarosław Flight envelope of Light Helicopter with Additional Propulsion 2015 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 53–71
Stanisławski Jarosław Pattern of helicopter rotor loads and blade deformations in some states of flight envelope 2015 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 70–90
Stanisławski Jarosław Influence of rotor parameter changes on helicopter performance and the main rotor load level 2015 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 54–69
Stanisławski Jarosław Experimental measurement and simulation calculations of loads in control system of helicopter rotor 2015 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 35–53
Stanisławski Jarosław Testowanie działania elementów systemu antykolizyjnego śmigłowca 2013 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 11–41
Stanisławski Jarosław Simulation Investigation of Aerodynamic Effectiveness Reduction of Helicopter Tail Rotor 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 36–56
Stepniowska Anna Wpływ wybranych parametrów na poprawność przeprowadzania badań zawartości składników stałych w materiale kompozytowym 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 147–154
Stepniowska Anna, Jaśkiewicz Robert Metodyka wyznaczania wyników odstających dla testów wytrzymałościowych kompozytów 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 79–84
Stepniowska Anna, Jaśkiewicz Robert Praktyczne zastosowanie metodyki FAA do przyklejania próbek kompozytowych, do testów kwalifikacji materiału 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 74–78
Stopa Zygmunt, Wanyura Hubert, Kowalczyk Piotr Coronoid-condylar index in assessing of mandibular coronoid hyperplasia. Preliminary results. 2013 Advances in Medical Sciences 1896-1126 429–433
Stryczniewicz Wit Numerical data processing from a laser flash experiment 2015 Computer Assisted Methods in Engineering and Science 2299-3649 279–287
Stryczniewicz Wit Zastosowanie metody odwrotnej w celu zwiększenia możliwości pomiarowych metody anemometrii obrazowej (PIV) 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 93–107
Stryczniewicz Wit, Bogdański Krzysztof, Ruchała Paweł Analyses of airflow around ducted fan propulsion system in pusher configuration using piv method 2016 International Council of the Aeronautical Sciences 3-932182-80-4 1–5
Stryczniewicz Wit, Panas Andrzej Zastosowanie metody odwrotnej do wyznaczania dyfuzyjności cieplnej materiału warstwy pokrycia próbki w badaniach metoda powierzchniowego wymuszenia impulsowego 2014 Modelowanie Inżynierskie 1896-771X 193–201
Stryczniewicz Wit, Placek Robert Identification of the boundary layer shock wave interaction type in transonic flow regime 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 285–292
Stryczniewicz Wit, Surmacz Katarzyna, Ruchała Paweł Metodyka badań eksperymentalnych rozwoju i zaniku stanu pierścienia wirowego 2016 Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa 2081-5891 79–96
Surmacz Katarzyna Experimental and Computational Studies of Stall on a Helicopter Rotor Airfoil 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 511–517
Surmacz Katarzyna An aerodynamic analysis of the 3D around the SSC-A09 airfoil near stall 2015 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-12-2 60 — 74
Surmacz Katarzyna Dynamics of a Vortex Ring around a Main Rotor Helicopter 2014 International Council of the Aeronautical Sciences 3-932182-80-4 1–6
Surmacz Katarzyna, Ruchała Paweł, Stryczniewicz Wit Wind tunel tests of the developement and demise of Vortex Ring State of the rotor 2016 CRC Press 978-1-138-02906-4 551–554
Surmacz Katarzyna, Stryczniewicz Wit Badania eksperymentalne stanu pierścienia wirowego na wirniku nośnym śmigłowca metodą anemometrii obrazowej (PIV). 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 17–27
Surmacz Paweł Green Rocket Propulsion Research and Development at the Institute of Aviation: Problems and Perspectives 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 337–344
Surmacz Paweł Influence of various types of al2o3/mnxoy catalysts on performance of a 100 mm chamber for decomposition of 98 % hydrogen peroxide 2015 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 58–68
Surmacz Paweł, Rarata Grzegorz Prace badawcze i rozwojowe nad demonstratorem technologii rakietowego silnika hybrydowego, wykorzystującego 98% nadtlenek wodoru jako utleniacz 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 51–61
Surmacz Paweł, Rarata Grzegorz Investigation of Spontaneous Ignition in a 100 N HTP/HTPB Hybrid Rocket Engine 2015 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 69–79
Szafran Krzysztof Staże przemysłowe i praktyki zawodowe jako skuteczny mechanizm marketingu instytucji naukowych i badawczych 2017 Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych. 2353-8414 21–36
Szafran Krzysztof Autobus szynowy – testy na przebicie szyby czołowej 2016 Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 1509-5878 366–371
Szafran Krzysztof Bezpieczeństwo lotu – zasada maksymalnej entropii 2014 CNBOP-PIB 978-83-61520-02-3 247–252
Szafran Krzysztof Modułowy napęd platformy badawczej na poduszce powietrznej – zalety eksploatacyjne 2014 Logistyka 1231-5478 198–202
Szafran Krzysztof Bezpieczeństwo operatora pojazdu trakcyjnego – stanowisko prób dynamicznych 2014 Logistyka 1231-5478 10192–1019
Szafran Krzysztof Platforma balonowa jako bezpieczny nośnik do badań systemów wyposażenia bezzałogowych aparatów latających 2014 CNBOP-PIB 978-83-61520-02-3 297–302
Szafran Krzysztof, Kasjanov Vladimir Some hybrid models of subjective analysis in the theory of active systems. 2015 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 27–31
Szafran Krzysztof, Kramarski Ireneusz Effect of Fatigue Degradation of the Structure on Performance of Parachute Systems 2016 Fatigue of Aircraft Structures 2081-7738 21–30
Szafran Krzysztof, Milczarczyk Jarosław Zastosowanie MES w projektowaniu a bezpieczeństwo konstrukcji na przykładzie analizy ramy silnika poduszkowca IL PRI 760 2014 CNBOP-PIB 978-83-61520-02-3 279–286
Szafran Krzysztof, Pągowski Zbigniew Ground effect Inter-Modal Fast Sea Transport 2014 TransNav – The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation 2083-6473; 2083-6481 317–320
Szałkowski Sebastian, Zbrowski Andrzej, Socha Grzegorz High-energy impact certification of aero structures: experiments and numerical simulations 2015 Solid State Phenomena 1012-0394; 1662-9779 233–238
Szczeciński Jerzy, Balicki Włodzimierz, Głowacki Paweł, Szczeciński Stefan, Chachurski Ryszard Effect of the atmosphere on the performances of aviation turbine engines 2014 Acta Mechanica et Automatica 1898-4088; 2300-5319 70–76
Szczeciński Stefan, Głowacki Paweł Transport lotniczy zagrożenia ekologiczne oraz sposoby ich ograniczania 2013 Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa 978-83-63539-09-2 121
Szczeciński Stefan, Głowacki Paweł, Chachurski Ryszard, Balicki Włodzimierz Aviation – environmental threats 2014 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 7–14
Szczepanik Tomasz Zastosowanie modeli skalowanych w badaniach spadochronowego systemu bezpieczeństwa dla wiatrakowcow 2016 PTMTiS 183–192
Szczepanik Tomasz Analiza stanu rynku wiatrakowcowego na świecie 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 227–238
Szczepanik Tomasz, Łusiak Tomasz Eksploatacja wiatrakowców jako statków powietrznych 2015 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 87–95
Szczepanik Tomasz, Wojtas Małgorzata, Sobieszek Agnieszka Opracowanie technologii klejenia anodowanego stopu aluminium 6005T6 stosowanego w lotnictwie 2016 Technologia i Automatyzacja Montażu 1230-7661 48–52
Szeląg Daniel, Katz Tomasz Ultrasound testing of carbon composite shells by Phased Array technique 2014 CRC Press 978-1-138-00082-7 523–526
Sznajder Janusz Determination of water collection on two- and three-dimensional aerodynamic surfaces in external two-phase flow in atmospheric conditions 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 369–376
Sznajder Janusz Modeling of selected phenomena governing surface icing 2013 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 377–384
Sznajder Janusz, Kwiatkowski Tomasz Effects of turbulence induced by micro vortex generators on shock-wave – boundary layer interactions 2015 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 241–248
Sznajder Janusz, Stalewski Wieńczysław Design and numerical and experimental investigations of actuators of prospective fluidic load systems aimed at reduction of wing gust loads 2016 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-12-2 59–67
Sznajder Janusz, Stalewski Wieńczysław Load control of natural-laminar-flow wing via boundary layer control 2016 Institute of Structural Analysis and Antiseismic Research School of Civil Engineering National Technical University of Athens 6485–6495
Sznajder Janusz, Stalewski Wieńczysław Computational Simulations of Smart Aircraft Wing-Load-Control Systems Based on Innovative Fluidic Devices 2014 The International Workshop on Applied Modelling and Simulation 978-88-97999-46-1 21–27
Sznajder Janusz, Stalewski Wieńczysław Wing Load Control via Fluidic Devices 2014 EASN Association International Workshop 2309-7213 319–333
Sznajder Janusz, Stalewski Wieńczysław Computational Investigations of Active Flow Control on Helicopter-Rotor Blades 2014 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 281–288
Sznajder Janusz, Stalewski Wieńczysław Modification of Aerodynamic Wing Loads by Fluidic Devices 2014 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 271–278
Szolc Tomasz , Stocki Rafał, R. Lasota, Tauzowski Piotr Polynomial chaos expansion method in estimating probability distribution of rotor-shaft dynamic responses 2015 Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences 0239-7528 413–422
Szpakowska-Peas Ewelina A problem of a selection of the stabilization technique of false alarm for Radar Target Detector 2015 Springer International Publishing 978-3-319-15834-1 225–235
Szpakowska-Peas Ewelina The Tester of the Actuator with ARINC 429 Data Bus 2014 Springer International Publishing 978-3-319-05352-3 285–294
Szulc Oskar, Małecki Jacek, Doerffer Piotr, Żółtak Jerzy, Tejero Fernando Numerical Analysis Of High-Speed Impulsive (HSI) Noise ff PZL W3-A „Sokół” (Falcon) Helicopter Main Rotor In Forward Flight 2015 TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk 1428-6394 181–196
Szumański Kazimierz, Zalewski Wiesław, Stalewski Wieńczysław Wirnik ogonowy śmigłowca typu mi-2 z profilem lotniczym nowej generacji 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 249–256
Szymański Rafał Proces budowy „master modelu” do produkcji foremników dla części kompozytowych 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 167–174
Szymański Rafał Technologia wykonania noska łopaty wirnika nośnego, prównanie trzech technologii 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 155–166
Szymański Zdzisław, Mrotek Zbigniew, Młynarczyk Marek Problemy odwzorowania rzeczywistych charakterystyk zbiorników paliwa samolotu w warunkach laboratoryjnych. 2013 Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika 0209-2689; 2300-5211 307–315
Świeczak Witold The use of content marketing strategy tools in the Polish research institutes 2016 Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych. 2353-8414 103–134
Świeczak Witold Inbound marketing in research institutions 2015 Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych. 2353-8414 165–179
Świeczak Witold Inbound marketing jako integralny element strategii marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa 2014 Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych. 2353-8414 57–77
Świeczak Witold Proces marketing automation jako kierunek doskonalenia współczesnego marketingu przedsiębiorstwa 2013 MARKETING I RYNEK 1231-7853 161–178
Świeczak Witold, Łukowski Wojciech Lead generation strategy as a multichannel mechanism of growth of a modern enterprise 2016 Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych. 2353-8414 106–140
Tomorad Darko, Olejniczak Aneta Wybrane wskaźniki oceny skuteczności komunikacji marketingowej 2015 Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych. 2353-8414 20–32
Tywoniuk Andrzej Proces badania magnezowej piasty koła lotniczego 2014 Logistyka 1231-5478 10776–1784
Tywoniuk Andrzej, Grygorcewicz Paweł Wytyczne do badań lotniskowych układu ABS 2014 Logistyka 1231-5478 6486–6492
Tywoniuk Andrzej, Skorupka Zbigniew Projekt,optymalizacja numeryczna oraz proces badań dopuszczajacych do eksploatacji podwozia samolotu bezpilotowego o masie startowej 100kg 2014 Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 1899-5489 38–42
Ulma Dawid, Dziubiński Adam, Żurawski Rafał CFD Analysis of Tail Surface Modifications and Rudder Deflection Influence on I-28B Gyroplane at High Angle of Sideslip 2016 American Helicopter Society 978-1-5108-2506-2 773–779
Walkowiak Wojciech, Haller Piotr, Kolanek Czesław, Jankowski Antoni Potential Non-Toxic Aqueus Emulsion as a Diesel Fuel 2015 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 43–48
Wasik Marta EDC cooperation with GE Celma overhaul shop 2016 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-15-3 99–108
Waśniewski Bartłomiej Duroplasty oraz termoplasty wysokotemperaturowe w prepregach jako osnowy kompozytów węglowych do wytwarzania struktur lotniczych 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 28–39
Wiatr Piotr EDC engineering support to GE Aviation products 2016 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-15-3 109–113
Wieńczysław Stalewski, Aerodynamic Optimisation of Joined-Wing Aeroplane 2015 Learning Foundation in Mechatronics (LFME) 978-618-80527-6-5 27–41
Wilk Jakub Development and implementation of a testing method for the characterization of interlaminar delamination propagation under fatigue mode II loading conditions 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 251–261
Wilk Jakub Development and implementation of a testing method for the characterization of interlaminar delamination propagation under fatigue mode I loading conditions 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 239–250
Wilk Jakub Numerical modeling of fatigue delamination growth in laminates under mode I loading conditions using VCCT 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 227–238
Wilk Jakub Assessing the hazard of delamination propagation in composites using numerical analysis 2015 Composites Theory and Practice 2084-6096; 2299-128X 34–38
Wilk Jakub, Sałacińska Anna, Wiśniewski Adam Impact testing of carbon fiber – epoxy resin composite with graphene 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 271–279
Wiśniewski Adam Advanced technology materials for transport applications 2016 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-15-3 282–303
Wiśniewski Adam, Kozaczuk Konrad Building and Testing Composite Objects in Institute of Aviation 2015 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-15-3 242–256
Wiśniewski Adam, Kozaczuk Konrad Possibility of the Testing Objects During Impact 2015 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-15-3 237–241
Wiśniewski Adam, Wilk Jakub, Sałacińska Anna Compression after impact testing of carbon-epoxy resin composites samples with graphene 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 280–286
Wiśniewski Adam, Wiśniowski Witold PAWA 1 Passiwe Armour for Protection of Helicopter Against RPG-7 2016 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-15-3 226–237
Wiśniowski Witold 2nd Polish-Brazilian Conference on Science and Technology 2016 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-15-3 7–10
Wiśniowski Witold Tunele aerodynamiczne w polsce na tle tuneli światowych 2016 Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa 978-83-63539-28-3 1–237
Wiśniowski Witold Building a platform for scientific-research cooperation under circumstances of realized asymmetry of potential 2016 Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych. 2353-8414 1–14
Wiśniowski Witold 90 lat Instytutu Lotnictwa – 65 lat współpracy z zakładami lotniczymi w Świdniku 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 7–14
Wiśniowski Witold The Institute of Aviation  Proposal for cooperation 2015 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-15-3 303–312
Wiśniowski Witold Introduction to the Journal of Polish American Science and Technology 2015 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-12-2 11–14
Wiśniowski Witold A brief history of Polish-American Conferences 2015 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-12-2 6–9
Wiśniowski Witold Joint activity and common platform of cooperation 2014 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-12-2 163–171
Wiśniowski Witold Identyfication of main helicopters resonances by ground vibration test 2015 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 287–292
Wiśniowski Witold Specjalizacje Instytutu lotnictwa – przegląd i wnioski 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 7–16
Wiśniowski Witold Structure fatigue crack in the effect of acoustic load-case study 2014 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 533–536
Wiśniowski Witold Badania i świadczenie usług na światowym rynku badań 2013 MARKETING I RYNEK 1231-7853 215–220
Wiśniowski Witold, Kalina Piotr Silniki spalinowe w Instytucie Lotnictwa 2015 Combustion Engines 2300-9896 3529
Wiśniowski Witold, Łukasik Borys Full- electric, hybrid and turbo-electric technologies for future aircraft propulsion systems 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 305–311
Wiśniowski Witold, Piwek Krzysztof Small Air transport Projects Proposals for Cooperation 2015 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-15-3 166–175
Wiśniowski Witold, Piwek Krzysztof Small air transport aircraft entry requirements evoked by FlightPath 2050 2016 AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY 1748-8842 341–347
Wiśniowski Witold, Sibilski Krzysztof, Żyluk Andrzej, Kowalski Mirosław Aerodynamic measurements micro air vehicle 2015 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 343–353
Wiśniowski Witold, Wiśniewski Adam Influence of the ballistic protection on aerodynamic helicopter chrakteristics 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 549–544
Wiśniowski Witold, Wolański Piotr Rola Instytutu Lotnictwa w badaniach kosmicznych 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 9–16
Wodziński Konrad, Mruk Konrad, Zalewska Natalia, Rotchimmel Karol, Mrowiec Karol, Mazur Anna, Dorosz Katarzyna, Pośpieszczyk Agnieszka, Kotlarz Jan, Kacprzak Mariusz, Korniluk Tomasz, Pieniążek Janusz, Czapski Paweł Pozyskiwanie i przetwarzanie danych lotniczych i satelitarnych przez zespół badawczy Zakładu Teledetekcji Instytutu Lotnictwa 2016 Przegląd Geodezyjny 0033-2127 10–15
Wodziński Konrad, Rotchimmel Karol Nawigacyjne przygotowanie i wykonanie lotu fotogrametrycznego samolotem załogowym wyposażonym w urządzenie nawigacyjne GARMIN G1000 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 277–282
Wojtas Małgorzata, Sobieszek Agnieszka Composite rotor blades tests essential before mounting on gyroplane 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 487–494
Wojtas Małgorzata, Sobieszek Agnieszka, Szczepanik Tomasz Weryfikacja możliwości wzmocnienia nasady łopaty wirnika nośnego wiatrakowca 2016 Technologia i Automatyzacja Montażu 1230-7661 34–38
Wolański Piotr Development of Green Propulsion Systems for Satellites and Small Rockets 2016 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-15-3 50–72
Wolański Piotr Developments of the Auxiliary Rocket Propulsion System for Satellites and Spacecrafts 2014 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-12-2 192–206
Wolański Piotr Research on the application of continous rotating detonation 2015 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-12-2 15–48
Wolański Piotr Aerospace Propulsion Research at the Institute of Aviation in Warsaw 2013 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-12-2 223–256
Wolański Piotr, Kawalec Michał, Kalina Piotr Zintegrowany silnik rakietowo-strumieniowy 2014 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 104–108
Wolański Piotr, Okniński Adam Rocket rotating detonation engine flight demonstrator 2016 AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY 1748-8842 480–491
Wolański Piotr, Rowiński Artur, Kalina Piotr, Perkowski Witold, Balicki Włodzimierz Report on the implementation of the poig project „turbine engine with a detonation combustion chamber” 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 177–184
Wrona Katarzyna Visual identity and rebranding 2015 Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych. 2353-8414 92–119
Wrona Katarzyna Neuromarketing – its role in building of brand, introduction of products innovation, and advertising messages 2014 Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych. 2353-8414 3–23
Wrona Katarzyna Grywalizacja i gry oraz ich potencjał do wykorzystania w strategiach marketingowych 2013 MARKETING I RYNEK 1231-7853 25–31
Wronicz Wojciech, Pietrzak Krystyna, Kaniowski Jerzy Zjawiska lokalne w procesie nitowania a trwałość zmęczeniowa połączeń 2015 Przegląd Mechaniczny 0033-2259 23–28
Wróbel Radosław, Haller Piotr, Kolanek Czesław, Jankowski Antoni, Magdziak-Tokłowicz Monika Impact Analysis of Air Humidity on Operating Parameters of Diesel Engine 2015 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 37–42
Zalewska Małgorzata,Kozaczuk Konrad Composite testing laboratory performance development based on lean sigma approach – case study 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 60–69
Zalewska Natalia Modeling of spectra with and without dust from Martian surface based on infrared data 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 287–308
Zalewska Natalia Hellas Planitia as a potential site of sedimentary minerals 2013 PLANETARY AND SPACE SCIENCE 0032-0633 25–32
Zalewska Natalia, Kotlarz Jan Algorytmika wyznaczania względnej pozycji łazików marsjańskich 2015 Pomiary Automatyka Robotyka 1427-9126 43–53
Zalewski Robert, Skalski Paweł Viscoplastic properties of an MR fluid in damper 2014 Journal of Theoretical and Applied Mechanics 1429-2955 1061–1070
Zalewski Robert, Skalski Paweł Modelling of innovative controllable structures made of granular materials 2015 Springer International Publishing 2194-5357 277–286
Zalewski Wiesław Numerical simulation of vortex ring state phenomenon for the MI2 type helicopter tail rotor 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 437–442
Zalewski Wiesław Computational model of high altitude aircraft aerodynamics 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 437–444
Zalewski Wiesław The impact of propeller on aerodynamics of aircraft 2015 Journal of KONBiN 1895-8281 209–223
Zalewski Wiesław A study of propeller for high altitude unmanned airplane 2015 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 329–334
Zalewski Wiesław Etapy i kierunki rozwoju obiektów latających wykorzystujących do napędu energię słoneczną 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 108–119
Zalewski Wiesław, Stalewski Wieńczysław Computational design and optimisation of innovative, high-efficiency wind turbine 2015 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 221–232
Zalewski Wiesław, Sznajder Janusz, Stalewski Wieńczysław Helicopter-Performance Improvement via Active Gurney Flap, Investigated within the Clean-Sky Project COMROTAG 2016 Institute of Aviation Scientific Publications Division 978-83-63539-12-2 11–24
Zawiejski Wojciech, Jakubczak Patryk, Dadej Konrad, Bieniaś Jarosław The issue of residual strength tests of thin fibre metal laminates 2014 Composites Theory and Practice 2084-6096; 2299-128X 134–138
Zbigniew Pągowski, Szafran Krzysztof Selection of propulsion unit for a new class of transport hovercraft as a compromise between technical performance and purchase and exploitation costs 2016 Journal of KONES 1231-4005; 2354-0133 519–524
Zdębski Szymon Przegląd rozwiązań strukturalnych w zakresie ochrony struktur kompozytowych przed uderzeniem pioruna 2016 Prace Instytutu Lotnictwa 0509-6669; 2300-5408 40–52
Zdobysław Goraj, Adam Sieradzki, Influence of power unit configuration layout of a regional jet on performance and direct operating cost 2016 International Council of the Aeronautical Sciences 3-932182-80-4 1–10
Żurawski Rafał Bezpieczne wykonywanie prób prototypów obiektów wirujących 2014 CNBOP-PIB 978-83-61520-02-3 271–274