prof. dr hab. inż. Piotr Wolański

 

Zainteresowania badawcze:

Napędy (lotnicze i kosmiczne), silniki tokowe, spalanie, bezpieczeństwo wybuchowe, badania kosmiczne i zderzenia asteroidów z ciałami planetarnymi.

Najważniejsze publikacje:

  1. Wolański P. (2013). Polish Contribution to Space Research. Pol. J. Aviat. Med. Psychol, 19(3), 45–52.
  2. Wolański P. (2013). Detonative Propulsion. Proceedings of the Combustion Institute, 34, 125–158.
  3. S. Frolov, F. Zhang and P. Wolański (2010). Explosions Dynamics and Hazards. TORUS PRESS, Moscow.
  4. Wolanski P. (2010). Development of the continuous rotating detonation engines. Progress in Pulsed and Continuous Detonations, edited by G.D. Roy and S.M. Frolov, Moscow, Torus Press, 395–406.
  5. Hishida M., Fujiwara T. and Wolanski P. (2009). Fundamentals of rotating detonation. Shock Waves, 19, 1–10.