dr hab. inż. Krzysztof Szafran

Dyscyplina naukowa: Budowa i eksploatacja maszyn

Specjalizacja: Aerodynamika i gazodynamika obiektów latających

Zainteresowania naukowe:

Bezpieczeństwo lotów, aerodynamika, balistyka i dynamika statków powietrznych (samoloty i śmigłowce), poduszkowce (projektowanie, budowa, badania), sterowce (projektowanie, technologie), ekranoplany (koncepcje zastosowań, budowa).

Najważniejsze publikacje:

 1. Szafran K., Pągowski Z.T. & Kramarski I., “Badania symulacyjne elementów konstrukcyjnych modułowego napędu platformy badawczej”. Trans Comp 2015,   TTS – ISSN 1232-3829  12/2015
 2. Szafran K., & Kramarski I.  “Safety of Navigation on the Approaches to the Ports of the Republic of Poland on the Basis of the Radar System on the Aerostat Platform”.   Trans Nav the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. ISSN 2083-6473  9 nr 1 pp. 131 – 136, 2015
 3. Pągowski Z.T. & Szafran K.,  „Ground effect” Inter-Modal Fast Sea Transport.    Trans Nav the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. DOI 10.12716/1001.08.02.18  8 nr 2 pp 317 – 320, 2014
 4. Szafran K., „Bezpieczeństwo operatora pojazdu trakcyjnego – stanowisko prób dynamicznych”. Trans Comp Logistyka, ISSN 1231-5478 Nauka: Czasopismo dla profesjonalistów. Bezpieczeństwo w transporcie.  6. – s. 10.192–10.197.   2014
 5. Pągowski Z.T., Szafran “The Ecological Hovercraft – Dream or Reality!”  MARINE TRANSPORT &SHIPPING; Marine navigation and safety of sea transportation. ISBN:978-1-138-00105-3;.  pp. 44-48. 2013
 6. Pągowski Z.T., Szafran K., Kończak J. „Ground effect” transport on the Baltic sea. MARINE TRANSPORT &SHIPPING; Marine navigation and safety of sea transportation. ISBN:978-1-138-00104-6;  220-224 s. 2013
 7. Kasyanov V.A., Szafran K., Goncharenko A., Shipitiak T., „Entropy Paradigm in the theory of Hierarchical Active Systems. Elements of Conflict Theory”.   Transaction of the Institute of Aviation.Wydawnictwa Naukowe.  № 5–6 (232–233). – s. 115–128.  2013
 8. Касьянов В.А., Шафран  К. «БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ КАК ОБЪЕКТ СУБЪЕКТИВНОГО АНАЛИЗА»    УДК 687.157.017; «Восточно-европейский журнал передовых технологии» – Харков. Nr. 214 – s. 47 – 54. 2012
 9. Касьянов В.О., Шафран  К., «ГИБРИДНА МОДЕЛЬ ГЕНЕРАЦИИ ПЕРЕВАГ»    УДК 347.822.4(045).  «Восточно-европейский журнал передовых технологии» – Харков. Nr. 419 – s. 24 – 29. 2012
 10. Szafran K.,  „ УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОМ  С  РЕВЕРСНОЙ  УСТАНОВКОЙ    ТЯГИ – ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТА”.  Украина, 03680,  Киев-58, пр. Космонавта Комарова,1             НАУ УДК  629.122.    s.28-31 . 2011
 11. Kasyanov V.,  Szafran K., „Some hybrid models of subjective analysis In the theory of active systems”. Transaction of the Institute of Aviation. Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa. ISSN 0509-6669 240  Nr 3. s. 27–31.  2015

Patenty i wzory użytkowe:

 1. 394039 – INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa, Polska – „Kurtyna powietrzna typu balonowego z podciągami, w zastosowaniu do małych i średnich poduszkowców”. 2011 rok.
 2. 122937 – INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa, Polska. Wzór użytkowy – „Profil pierścienia kołowego do zastosowań w napędach lotniczych”. 2014 rok.
 3. 397849 – INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa, Polska – zgłoszenie patentowe „Fałda stabilizująca poduszki powietrznej w zastosowaniu do małych i średnich poduszkowców”. 2011 rok.
 4. P.397848 – INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa, Polska – zgłoszenie patentowe „Palce przepływowe w kurtynie balonowo-palczastej  w zastosowaniu do małych i średnich poduszkowców”.  2011 rok.

Projekt:

 1. Projekt celowy nr 4517 nr umowy 148-256/C-T00/99 z dnia 05.11.1999 – „Platforma balonowa jako uniwersalny nosiciel systemów obserwacyjnych”.   Kierownik projektu – dr inż. Krzysztof SZAFRAN
 2. Projekt – Poduszkowiec PRP-560, produkcja i eksploatacja – kierownik WARSZTATÓW PROTOTYPÓW – dr inż. Krzysztof SZAFRAN
 3. Projekt – Poduszkowiec PRC-600M – konstrukcja podzespołów, produkcja i eksploatacja – kierownik WARSZTATÓW PROTOTYPÓW – dr inż. Krzysztof SZAFRAN
 4. Projekt – Poduszkowiec PRI-760 – koncepcja i prace studialne.  dr inż. Krzysztof SZAFRAN

Badania dynamiczne obiektów mechanicznych:

 1. Mobilne stanowisko prób dynamicznych – „Działo pneumatyczne” – badania szyb pojazdów szynowych zgodnie z normą UIC 651. Badania dla firm PESA, NEWAG.
 2. Mobilne stanowisko prób dynamicznych – badanie szyby przedniej samolotu M-28 na zderzenie z ptakiem.Badania dla PZL Mielec.
 3. Badania uwierzytelniające stanowiska badawczego „Siekiera testowa” dla ITB Warszawa.

Dydaktyka:

 1. Promotor przewodów doktorskich w ILot 2016
 2. Konsultacje prac inżynierskich i magisterskich dla studentów MEiL, WAT, PW. 2010 – 2015
 3. Program i nadzór merytoryczny – staże w Instytucie Lotnictwa  2012 – 2014
 4. Program i realizacja praktyk studenckich w Warsztatach Prototypów Instytutu Lotnictwa.
 5. Zajęcia dla uczniów specjalności „Mechanik lotniczy” z Europejskiego Technikum Lotniczego.
 6. Nauczyciel informatyki – program autorski. Liceum Ogólnokształcące  nr XLV im. R. Traugutta

Praca zawodowa – projekty i badania naukowe (wybrane)

 1. Serwomechanizm steru kierunku do tłumika drgań samolotu IRYDA. Projekt koncepcyjny, techniczny – nadzór nad wykonaniem – ZPD. Badania stanowiskowe, zabudowa na prototypie. ILot – OBR – Mielec  1983 – 1986
 2. Blok elektroniczny i pulpit sterowania autopilota do I-22 Iryda. Projekt – nadzór nad wykonaniem i zabudową. Badania stanowiskowe z symulacją dynamiki samolotu. ILot 1986
 3. Blok giroskopu światłowodowego – koncepcja – wykonanie – projekt z WAT 1986
 4. GŁOWICA OBSERWACYJNA do śmigłowca W3 „proc jon” – koncepcja napędów hydraulicznych – projekt i wykonanie – koncepcja silników momentowych, nadzór nad wykonaniem, badania. 1987.
 5. Elektrohydrauliczne sterowanie kołem przednim do samolotu I-22 Iryda. Koncepcja, projekt, nadzór nad wykonaniem PZL Hydral. Serwomechanizmy i wylicznik elektroniczny. Badania stanowiskowe. 1987.
 6. Samolot I-23 – prace konstrukcyjne zespołu napędowego. Projekt systemu ogrzewania i wentylacji. Obliczenia – bilans cieplny – badania na samolocie. ILot  1994.
 7. Opracowanie nowej kurtyny do poduszkowca HOVERGUARD 800. Wykonanie i wdrożenie dla Mazurskiej Służby Ratowniczej. 2006
 8. Nadzór nad produkcją foteli do samolotu ORKA. Wykonano 4 sztuki i wdrożono na samolocie. ILot – Warsztaty Prototypów. 2005
 9. Organizacja WARSZTATÓW PROTOTYPÓW w Instytucie Lotnictwa – kierownictwo warsztatami w latach 2004-2009
 10. Produkcja poduszkowców serii PRP-560 i wykonanie modyfikacji. ILot ( 10 szt.)   do 2010
 11. Badania i ekspertyzy poduszkowca Straży Granicznej – Griffon 2000 TD.  2008
 12. Badania eksploatacyjne biopaliwa B-85 na poduszkowcu PRC-600.  2014
 13. Opracowanie z zespołem nowego profilu pierścienia do napędu śmigłowego – wzór użytkowy zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP  nr W.122937.
 14. Udział w przygotowaniu konferencji naukowej „Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku”.

Ekspert i recenzent:

 1. Transactions of the Institute of Aviation – aerodynamika
 2. Journal Aerospace and Technology – budowa maszyn
 3. Akcelerator innowacyjności NOT – ekspert lotniczy