dr inż. Jarosław Stanisławski

Zainteresowania naukowe:

Projektowanie, budowa i badania śmigłowców, zagadnienia dynamiki i aerodynamiki wirników nośnych.

Najważniejsze publikacje:

 1. Dziupiński J., Popowski S., Stanisławski J. (2011). Detekcyjny system antykolizyjny śmigłowca z funkcją przewidywania manewru omijania przeszkód. Prace Instytutu Lotnictwa, nr 219, 73-93.
 2. Stanisławski J. (2010). Prediction of helicopter H-V zone and cueing the emergency maneuver after power loss. The Archive of Mechanical Engineering (Archiwum Budowy Maszyn), Warszawa,  LVII(1).
 3. Stanisławski J. (2008). Simulation investigation of the tail rotor behavior in directional maneuver of helicopter. Prace Instytutu Lotnictwa nr 193, 32-80.
 4. Stanisławski J. (2006) Simulation investigation of dynamics and some operational situation of a helicopter with the use of neural networks. Prace Instytutu Lotnictwa, nr 186.
 5. Stanisławski J. (2005). Application of neural network to detecting faults of helicopter rotor. The Archive of Mechanical Engineering (Archiwum Budowy Maszyn), Warszawa tom LII, nr 2.

Projekty badawcze:

Projekty badawcze finansowane przez KBN, póżniej MNiSW (kierownik projektu):

 1. 2009-2012, „Detekcyjny system antykolizyjny śmigłowca z funkcją przewidywania manewru omijania przeszkód terenowych” nr 0363/B/T00/2009/37.
 2. 2005-2008, „Predykcyjny układ do wykonywania awaryjnych manewrów bezpieczeństwa po awarii napędu śmigłowca”, nr 0T00B 03329.
 3. 2001-2004, „Modelowe badanie granic eksploatacji śmigłowca z układem sterowania wspomaganym siecią neuronową”, nr 8T12C 01620.

Projekty badawcze i badawczo-rozwojowe finansowane przez MNiSW (wykonawca):

 1. 2010-2012 „Bezzałogowy śmigłowiec-robot do zadań specjalnych”, nr O R00 0048 08.
 2. 2006-2011 Projekt badawczo-rozwojowy, „Określenie granicznych warunków użytkowania śmigłowców w systemie operacji z wysokich budynków”, nr R 00 033 02.
 3. 2006-2008 Projekt badawczy „Interferencja opływów śmigłowca”, nr 4T12C07130.
 4. 2005 Projekt badawczy „Identyfikacja podstawowych charakterystyk dynamicznych ruchu poduszkowca i analiza możliwości wyposażenia go w aktywny układ poprawy stabilności i sterowności kierunkowej” nr 5T12C 02324.
 5. 2002-2005 Projekt badawczy „Granice manewrowości śmigłowców” nr 0T00B 01123.
 6. 1995-2000 Projekt celowy, „Śmigłowiec dwumiejscowy IS-2”, nr 9 9361 94c/1880, Instytut Lotnictwa, PZL-Świdnik S.A.

Wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych:

 1. I Nagroda Dyrektora Instytutu Lotnictwa za najlepsze prace wykonane w 2012 r. – udział w pracy „Bezzałogowy śmigłowiec – robot do zadań specjalnych”.
 2. II Nagroda Dyrektora Instytutu Lotnictwa za najlepsze prace wykonane w 2012 r. – „Detekcyjny system antykolizyjny śmigłowca z funkcją przewidywania manewru omijania przeszkód terenowych”.
 3. III Nagroda Dyrektora Instytutu Lotnictwa za najlepsze prace wykonane w 2011 r. – udział w pracy „Określenie granicznych warunków użytkowania śmigłowców w systemie operacji z wysokich budynków”.
 4. II Nagroda Dyrektora Instytutu Lotnictwa za najlepsze prace wykonane w 2008 r. – „Predykcyjny układ do wykonywania awaryjnych manewrów bezpieczeństwa po awarii napędu śmigłowca”.
 5. II Nagroda Dyrektora Instytutu Lotnictwa za najlepsze prace wykonane w 2006 r. – „Simulation investigation of dynamics and some operational situations of a helicopter with use of neural networks”
 6. I Nagroda Dyrektora Instytutu Lotnictwa za najlepsze prace wykonane w 2005 r. – udział w pracy „Identyfikacja podstawowych charakterystyk dynamicznych ruchu poduszkowca i analiza możliwości wyposażenia go w aktywny układ poprawy stabilności i sterowności kierunkowej”.
 7. II Nagroda Dyrektora Instytutu Lotnictwa za najlepsze prace wykonane w 2003 r. – opracowania wykonane w trakcie realizacji projektu badawczego „Modelowe badanie granic eksploatacji śmigłowca z układem sterowania wspomaganym siecią neuronową”.
 8. III Nagroda Dyrektora Instytutu Lotnictwa za najlepsze prace wykonane w 1997 r. – „Obliczenia granicznych parametrów eksploatacji śmigłowca IS-2”.