dr Grzegorz Rarata

Zainteresowania naukowe:

Otrzymywanie i badanie rakietowych materiałów pędnych, a zwłaszcza 98% HTP, preparatyka katalizatorów heterogenicznych, materiały wysokoenergetyczne.

Najważniejsze publikacje:

  1. Rarata G., Surmacz P., Sobczak K. (2013). Near Future Green Propellant for Space Transportation. VIII International Scientific Conference: “Development Trends in Space Propulsion Systems”, Warszawa.
  2. Surmacz P., Rarata G., Sobczak K. (2013). Investigation of a Lab-scale Hybrid Rocket Motor. VIII International Scientific Conference: “Development Trends in Space Propulsion Systems”, Warszawa.
  3. Rarata G., Surmacz P., Florczuk W. (2013). Potential Risk Concerning the Use of Hydrogen Peroxide. AVT-210 NATO Specialists Meeting on „Risk and Reliability Assessment and Validation for Small Spacecraft”, Karlstad.
  4. Rarata G., Surmacz P. (2011). The Safe Preparation of HTP and concentrated H2O2 samples. Prace Instytutu Lotnictwa, nr 217, 116-124.
  5. Rarata G., Surmacz P., Wolański P. (2010). Development of a Hybrid Propulsion System for Attitude Control and Orbit Change of Small Satellites. NATO Conference, Antalya.