dr hab. inż. Grzegorz Maciejewski

Zainteresowania naukowe:

Numeryczna symulacja nanostruktur, ich defektów, powierzchni międzyfazowych, materiałów z pamięcią kształtu, struktur epitaksjalnych. Symulacje kontynualne i atomistyczne. Optymalizacja materiałów gradientowych z uwzględnieniem niezawodności konstrukcji.

Najważniejsze publikacje:

  1. G. Maciejewski and Z. Mróz, Optimization of functionally gradient materials in valve design under cyclic thermal and mechanical loading,Computer Assisted Methods in Engineering and Science, vol. 20 (2), 99-112, 2013.
  2. S. Stupkiewicz, G. Maciejewski, and H. Petryk, Low-energy morphology of the interface layer between austenite and twinned martensite,Acta Materialia, vol. 55 (18), 6292-6306, 2007.
  3. S. Kret, P. Dłużewski, A. Szczepańska, M. Żak, R. Czernecki, M. Krysko, M. Leszczyński, and G. Maciejewski, Homogenous indium distribution in InGaN/GaN laser active structure grown by LP-MOCVD on bulk GaN crystal revealed by transmission electron microscopy and X-ray diffraction,Nanotechnology, vol. 18 (46), 465707, 2007.
  4. Dłużewski, G. Maciejewski, G. Jurczak, S. Kret and J. Y. Laval, Nonlinear FE analysis of residual stresses induced by dislocations in heterostructures,Computational Materials Science, vol. 29 (3), 379-395, 2004.
  5. Ruterana, S. Kret, A. Vivet, G. Maciejewski and P. Dluzewski, Composition fluctuation in InGaN quantum wells made from molecular beam or metalorganic vapor phase epitaxial layers, Journal of Applied Physics, vol. 91 (11), 8979-8985, 2002.