dr inż. Andrzej Krzysiak

Zainteresowania naukowe:

Aerodynamika stosowana

Najważniejsze publikacje:

 1. Krzysiak A. (2013). Improvement of helicopter performance using self-supplying air jet vortex generators. Journal of Kones 2013. Vol. 20. No. 2. ISNN 1231 – 4005.
 2. Krzysiak A. (2011). Zastosowanie nowego rodzaju strumieniowych generatorów wirów do sterowania przepływem. Prace Instytutu Lotnictwa. Zeszyt 212, Warszawa, ISSN 0509-6669 – monografia.
 3. Krzysiak A. (2008). Control of Flow Using Self-Supplying Air Jet Vortex Generators. AIAA Journal. Vol. 46. No. 9, pp. 2229-2234, ISSN 0001-1452.
 4. Krzysiak A., Narkiewicz J. (2006). Aerodynamic Loads on Airfoil with Trailing-Edge Flap Pitching with Different Frequencies. Journal of Aircraft.  Vol. 43, No. 2, pp. 407-418, ISSN 0021-8669.
 5. Krzysiak A. (2006). Experimental Investigation of a Dynamic Stall on the Oscillating NACA 0012 Airfoil. Transactions of the Institute of Aviation 187. Warsaw, ISSN 0509-6669 – monografia.

 

Projekty:

 1. Multi-level Embedded Closed-Loop Control System for Fluidic Active Flow Control – ESTERA. Projekt europejski realizowany w latach 2011-2013 w ramach platformy CLEAN SKY. Koordynator projektu.
 2. Basic wind tunnel investigation to explore the use of Active Flow Control technology for aerodynamic load control – STARLET. Projekt europejski realizowany w latach  2012-2014 w ramach platformy CLEAN SKY.  Kierownik badań eksperymentalnych.
 3. Lekki szybowiec wyczynowy o innowacyjnej konstrukcji skrzydła projekt realizowany w latach 2013-2015 w ramach  POiG 1.3.1 nr POiG.01.03.01-14-087/12. Kierownik badań eksperymentalnych.
 4. Modernizacja układu napędowego tunelu Æ 5m. Projekt realizowany w latach 2012-2015, finansowany przez MNiSW. Kierownik projektu w latach 2012-2013.
 5.  Unsteady effect of shock wave induced separation – UFAST. Projekt europejski realizowany w latach  2006-2009. Wykonawca badań eksperymentalnych.
 6. Opracowanie i wdrożenie nowej generacji rozwiązań konstrukcyjnych  technologicznych i materiałowych dla wirnika nośnego i elementów płatowca śmigłowca PZL W-3A Sokół. Projekt realizowany w latach 2007-2010, finansowany przez MNiSW. Wykonawca badań eksperymentalnych.
 7. Projekt i budowa samolotu szkolno bojowego IRYDA. Projekt realizowany w latach 1980-1997. Wykonawca badań eksperymentalnych.

Patenty:

 1. W. Stalewski, A. Krzysiak, M. Schuller. Zgłoszenie patentu europejskiego (z dn. 10.06.2014) nr 14460033-EP14460033 “Autonomous Active Flow Control System”.
 2. A. Krzysiak. Zgłoszenie patentowe nr P394222 (z dn. 15.03.2011). Zgłoszenie dodatkowe do P.380813 “Segment profilu aerodynamicznego ze strumieniowymi generatorami wirów”. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2011.
 3. A. Krzysiak. Patent nr 206221 “Segment profilu aerodynamicznego ze strumieniowymi generatorami wirów”.  Urząd Patentowy RP, Warszawa 2010.
 4. A. Krzysiak. Patent nr 196759 „Układ wymuszający niezależne oscylacyjne ruchy modelu profilu i jego klapki w tunelu aerodynamicznym”. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2008.

Lista nagród i odznaczeń:

 1. Medal za długoletnią służbę I stopnia, 2011. Nagroda od Prezydenta RP.
 2. Nagrody za najlepsze prace badawcze w latach: 1991, 2001, 2007, 2008 oraz 2010. Nagrody przyznawane przez Dyrektora Instytutu Lotnictwa.