dr inż. Mariusz Krawczyk

 

Zainteresowania badawcze:

Systemy sterowania obiektami latającymi, modelowanie dynamiki lotu, planowanie miski samolotów bezpilotowych.

 

Najważniejsze publikacje:

 1. Krawczyk M. (2013). Conditions for unmanned aircraft reliability determination, Maintenance and II Reliability, Vol.15, No. 1, s. 31-36.
 2. Krawczyk M., Rogalski T. (2010). Funkcja rekonfiguracji lotu ─ próba poprawy bezpieczeństwa lotu w przypadku działań o charakterze terrorystycznym, Transactions of The Institute of Aviation No. 206, s. 84-92.
 3. Blajer W., Graffstein J., Krawczyk M. (2009). Modeling of aircraft prescribed trajectory flight as an inverse simulation problem, Modeling Simulation and Control of Nonlinear Engineering Dynamical Systems: State of The Art, Perspectives and Applications, Springer, s. 153-162.
 4. Blajer W., Graffstein J., Krawczyk M. (2008). Inverse Simulation Study of Aircraft in Prescribed Trajectory Flight, International Review of Mechanical Engineering, Nr. 1, Praise Worthy Prize, s. 16-25, Naples.
 5. Krawczyk M., Graffstein J., Maryniak J. (2000). Mathematical model of UAV in numerical simulation of the recovery maneuvers during perturbed flight, Journal of theoretical and applied mechanics, Vol 38, No 1, s. 121-130, PTMTiS.

 

Udział w projektach badawczych:

Projekty krajowe:

 1. Automatyzacja trymera steru kierunku samolotu PZL‑130 Orlik TC, 2012 – 2013 (projekt komercyjny),
 2. Autonomiczny układ antykolizyjny przeznaczony dla bezzałogowych środków latających wykorzystujący aktywną metodę teledetekcji obiektów, O R000117 11, 2010 – 2012,
 3. Latający obserwator terenu, R000 116 11, 2010 – 2012,
 4. Bezinwazyjny system rozproszony do kompleksowych badań screeningowych zespołu bezdechu podczas snu, R13 034 02, 2006 – 2009,
 5. Dynamika i sterowanie układów mechanicznych w ruchu programowym niezupełnym, 4T12C 062 30, 2006 – 2009,
 6. System wizyjny stanowiska desantowego CW‑6300 dla śmigłowców Mi – 17 i Mi – 18, 2004, (projekt komercyjny),
 7. Identyfikacja podstawowych charakterystyk dynamicznych ruchu poduszkowca i analiza możliwości wyposażenia go w aktywny układ poprawy stabilności i sterowności kierunkowej, 5T12C 023 24, 2003 – 2005,
 8. Sterownik autonomicznego zasobnika szybującego Sherpa (projekt finansowany przez Instytut Lotnictwa),
 9. Uskrzydlony, sterowany zestaw zwiększający zasięg klasycznych i kasetowych bomb lotniczych – modelowanie matematyczne i badania numeryczne, 0T00B 026 21, 2001 – 2004,
 10. Autonomiczny układ automatycznego sterowania USA-1 dla samolotu bezpilotowego CHR-CP, 2000 (projekt finansowany przez Instytut Lotnictwa),
 11. Dynamika, modelowanie i symulacja sterowanych automatycznie i przez operatora obiektów ruchomych z zastosowaniem w projektowaniu środków transportu i symulatorów, 9T12C 018 13, 1999 – 2001,
 12. System numerycznego wspomagania obiektywnej kontroli lotu wykorzystujący zapis rejestratora pokładowego, 0T00A 036 17, 1999 – 2001,
 13. Wskaźnik mapowy stanowiska instruktora symulatora samolotu szkolnego
  TS – 11 Iskra
  , 1999, (projekt komercyjny),
 14. Sterowanie i identyfikacja dynamiczna układów mechanicznych w ruchu programowym, 9T12C 060 17, 1999 – 2001,
 15. Stanowisko Planowania i Realizacji Misji Bezpilotowego Samolotu Obserwacyjnego, 9T12C 110 10, 1996 – 1998,
 16. Zespół odzyskowo-ratunkowy samolotu bezpilotowego, 9T12C 038 09, 1995 – 1997,
 17. Samolot bezpilotowy SOWA, 1992 – 1995,
 18. Samolot bezpilotowy ĆMA, 1994 ‑1995,
 19. Laboratorium modelowania i badań ergonomicznych systemów awionicznych, 1990 ‑ 1992,
 20. Projekt techniczny komputerowego symulatora taktyk żeglarskich, 1989,
 21. Komputerowy symulator skoku o tyczce, 1989,
 22. Komputerowy symulator skrętu narciarskiego, 1989,
 23. System sterowania ruchem kabiny symulatora lotu, 1987.

 

Projekty międzynarodowe:

 1. Safe Automatic Flight Back And Landing of Aircraft, (FP6) Contract 030911, 2006-2009 (prowadzący zespół polski),
 2. Distributed & Redundant Electrical nose gear Steering System, (FP6) Contract 030841, 2006-2009.

 

Lista nagród i odznaczeń:

 • Medal za Długoletnią Służbę, Warszawa, 2011;
 • Nagroda Rady Naukowej i Dyrektora Instytutu Lotnictwa, za osiągnięcia naukowo-badawcze 2011.
 • Nagroda Rady Naukowej i Dyrektora Instytutu Lotnictwa, za osiągnięcia naukowo-badawcze 2009;
 • Nagroda Rady Naukowej i Dyrektora Instytutu Lotnictwa, za osiągnięcia naukowo-badawcze 2006;
 • Nagroda Rady Naukowej i Dyrektora Instytutu Lotnictwa, za osiągnięcia naukowo-badawcze 2005;
 • Nagroda Rady Naukowej i Dyrektora Instytutu Lotnictwa, za osiągnięcia naukowo-badawcze 2004;
 • Nagroda Rady Naukowej i Dyrektora Instytutu Lotnictwa, za osiągnięcia naukowo-badawcze 1999;
 • Nagroda Rady Naukowej i Dyrektora Instytutu Lotnictwa, za osiągnięcia naukowo-badawcze 1994;
 • Nagroda Rady Naukowej i Dyrektora Instytutu Lotnictwa, za osiągnięcia naukowo-badawcze 1992.