prof. dr hab. inż. Jerzy Kozak

 

Zainteresowania naukowe:

Modelowanie matematyczne: procesów wymiany masy, ciepła i ładunku, kształtowania elementów maszyn, obróbki erozyjne, mikrotechnologia, technologia silników lotniczych.

Najważniejsze publikacje:

  1. Kozak J. (2013). The Computer Simulation of Electrochemical Shaping Processes, Chapter 8, IAENG Transactions on Engineering Technologies, Lecture Notes in Electrical Engineering 170, Springer, 95–107.
  2. Kozak J., Gulbinowicz, Z. (2011). The Computer Simulation of Shaping in Rotating Electrical Discharge Machining. Machine Learning and System Engineering – Springer, 151–160.
  3. Kozak J., Gulbinowicz D. (2009). The Mathematical Modeling and Computer Simulation of Electrochemical Micromachining Using Ultrashort Pulses. IAENG Transactions on Engineering Technologies, Volume II, Ed. American Institute of Physics Ed. Sio-Iong Ao, Melville, , New York.
  4. Kozak J. (2004). Thermal Models of Pulse Electrochemical Machining (PECM). Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, 52(4), 293–300.
  5. Kozak J., Rajurkar K, P. (2000). Selected Problems of Hybrid Machining Processes. Part 1: Electrochemical Discharge Machining (ECDM/ECAM). Advances in Manufacturing Science and Technology, 24(2), 25 –50; Part 2: Abrasive Hybrid Machining. Advances in Manufacturing Science and Technology, 24(3), 5–24.