dr inż. Jerzy Kaniowski

Zainteresowania naukowe:

Zmęczenie konstrukcji lotniczych.

Najważniejsze publikacje:

 1. Wronicz W., Kaniowski J., Korzeniewski B., Gadalinska E. (2011). Study of Stress and Strain Field Around the Rivet. ICAF2011, Structural Integrity: Influence of Efficiency and Green Imperatives. Proceedings of the 26th Symposium of the Int. Committee on Aeronautical Fatigue, 1-3 czerwca 2011, Montreal, Kanada. Editor M.J. Bos, Springer, str. 277-288.
 2. Kaniowski J., Korzeniewski B., Hakanen M. (2011). Methodology of Residual Stress Measurements for Rivet Joints. Institute of Aviation Scientific Publication, Monographic Series, ISSUE 2011, str. 42-52.
 3. Wronicz W., Kaniowski J. (2011).  Experimental and Numerical Study of Strain Progress During and After Riveting Process for Brazier Rivet and Rivet with Compensator – Squeezing Force and Rivet Type Effect. Monografia, nr 2011, str. 165-189.
 4. Ciesielski M., Kaniowski J., Karliński W. (2009).  Determination of the fatigue crack-growth rate from fractographic analysis of a specimens representing the aircraft wing skin. International Journal of Fatigue, tom 31, nr 6, str. 1102-1108.
 5. Kaniowski J., Szala J. (2003). Analysis of Fatigue Cracks Propagation In Complex Structures. Prace Instytutu Lotnictwa, nr 172 – 173.

Lista projektów:

 1. Projekt badawczy nr 0871/91/92/03 (770039203) pt. „ Imitacyjne modele pól losowych aerodynamiki”, wykonawca, zakończony.
 2. Projekt badawczy promotorski nr 447/T12/96/10 (9T12C00910) pt. „Badania wpływu geometrycznych cech konstrukcyjnych na trwałość zmęczeniową skrzydła”, główny wykonawca, zakończony.
 3. Projekt badawczy nr 7T07B01018 pt. „Badania zmęczeniowe złożonych elementów konstrukcyjnych w warunkach obciążeń eksploatacyjnych”, główny wykonawca, zakończony.
 4. Projekt badawczy nr 9T12C05118 pt. „Opracowanie metodyki oceny zużycia zmęczeniowego struktury nośnej skrzydła samolotu”, główny wykonawca, zakończony z oceną znakomitą.
 5. Projekt badawczy nr 7T07B00419 pt. „Rekonstrukcja przebiegu zmęczeniowego pękania w elementach konstrukcyjnych statków latających w warunkach obciążeń eksploatacyjnych”, główny wykonawca, zakończony z oceną znakomitą.
 6. Międzynarodowy projekt badawczy w ramach Inicjatywy Eureka nr E!3496 o kryptonimie IMPERJA pt. „Improving the Fatigue Performance of Riveted Joints in Airframes”, koordynator projektu, kierownik projektu badawczego specjalnego 59/EUR/2006/02.

Patenty:

 1. Wózek spadochronu, patent nr 146033 (świadectwo autorskie nr 245730), Warszawa, 27 grudnia 1989 r., współautor.

Nagrody:

 1. II nagroda w zakresie prac teoretycznych i teoretyczno-doświadczalnych w Konkursie na najlepsze prace wykonane w Instytucie Lotnictwa w 2009 r. za pracę „Determination of the fatigue crack-growth rate from fractographic analysis of a specimens representing the aircraft wing skin”.

Członkostwo w ciałach naukowych:

 1. Członek w Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa kadencji 1995 – 1999, 1999 – 2000, 2007 – 2008.
 2. Członek Międzysekcyjnego Zespołu Inżynierii Powierzchni Komitetu Budowy Maszy PAN kadencji 1993-1996