dr inż. Paweł Głowacki

Zainteresowania naukowe:

Budowa i eksploatacja silników lotniczych

Najważniejsze publikacje:

  1. Balicki W., Chachurski R., Głowacki P., Godzimirski J.,  Kawalec K., Kozakiewicz A.,Szczeciński J., Pągowski Z., Rowiński A., Szczeciński S. (2010). Lotnicze silniki turbinowe, konstrukcja – eksploatacja – diagnostyka, część 1. Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2010, ss. 428.
  2. Balicki W., Chachurski R., Głowacki P., Godzimirski J.,  Kawalec K., Kozakiewicz A.,  Szczeciński J., Pągowski Z., Rowiński A.,  Szczeciński S. (2012). Lotnicze silniki turbinowe, konstrukcja – eksploatacja – diagnostyka, część 2. Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2012, ss. 460 .
  3. Głowacki P. (2012). Zagrożenia ekologiczne wytwarzane przez silniki lotnicze dla obszarów lotniskowych. Rozdział 5. Redakcja: J. Lewitowicz, L. Cwojdziński, M. Kowalski, R. Szczepanik: Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej tom 8. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2012, s. 85-96.
  4. Głowacki P.,  Szczeciński S. (2013). Transport lotniczy zagrożenia ekologiczne oraz sposoby ich ograniczania. Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2013, ss. 121, ISBN 978-83-63539-09-2.
  5. Balicki W., Chachurski R., Głowacki P., Szczeciński J., Szczeciński S. (2014). Effect of the atmosphere on the performances of aviation turbine engines. Acta Mechanica et Automatica. Vol. 8. No. 2. Białystok 2014, pp. 70 – 73.

Projekty:

  1.  Nadzorowanie eksploatacji wg stanu technicznego silników IO – 240 – A/B firmy Continental. Projekt na zlecenie nr 21687.01. Zakończono 19.12.2014 r. Prowadzący projekt.
  2. Analiza zużycia paliwa w poszczególnych fazach lotu samolotów transportowych. Projekt na zlecenie nr 21688.01.Zakończono 30.11.2014 r. Prowadzący projekt.
  3. Metodyka oceny stanu technicznego silników na podstawie parametrów diagnostycznych. Metodyka została zaakceptowana przez CIAM (Centralnyj Instytut Avia Motorostrajenia w Moskwie) i zatwierdzona decyzją Biura Konstrukcyjnego Silników D-30KU (protokół z dnia 21-28.09.1988r.) – stosowana w PLL LOT i w 36. pułku. Kierownik projektu.
  4. Opracowanie szczegółowej instrukcji eksploatacji wg stanu technicznego silnikaIO-240-B firmy Continental Motors. Projekt na zlecenie nr 23009.01. Zakończono 31.07.2014 r. Prowadzący projekt.
  5. Opracowanie programu przedłużania resursu silników Lycoming i Continental zabudowanych na samolotach do 5700 kg a eksploatowanych w tzw. General Aviation. Projekt na zlecenie nr 21640.01. Zakończono 15.05.2014 r. Prowadzący projekt.