dr inż. Wojciech Chajec

Zainteresowania naukowe:

Aeroelastyczność – w szczególności praktyczne analizy flatteru konstrukcji lotniczych w dziedzinie częstości (rutynowo) i czasu (wstępne prace badawcze), zarówno na podstawie modelu MES, jak też zmierzonych postaci rezonansowych. Opracowywanie i doskonalenie metod takich analiz.

Najważniejsze publikacje:

  1. Chajec W. (2011). Wykorzystanie pomiarów rezonansowych do analizy flatteru samolotu po zmianie rozkładu masy. Praca doktorska, promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Bossak, Politechnika Warszawska.
  2. Chajec W. (1999). Aeroelastic Analyses in „PZL-Mielec” Using MSC/NASTRAN.  1999 MSC Worldwide Aerospace Conference, Long Beach, CA http://web.mscsoftware.com/support/library/conf/auc99/p02199.pdf
  3. Chajec W. (1993). Uwzględnianie mas elementów układów sterowania w obliczeniach flatteru. Prace Instytutu Lotnictwa, nr 132, Warszawa.
  4. Chajec W. (1993). Critical Flutter Speed of Sailplanes Calculated for High Altitude. Examples of Computation. Technical Soaring, XVIII(3),  69-72.