Już w lutym 2013 roku pierwsi studenci rozpoczną naukę na specjalności “Technologie podwodne”, który powstał na kierunku Oceanotechnika na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej na zamówienie EDC Poland. Jest to pierwsza taka specjalność w Polsce. Na studiach stacjonarnych II stopnia będzie mogło się kształcić 20 do 30 osób. EDC Poland poza pracami rozwojowymi w dziedzinie lotnictwa i energetyki prowadzi także badania nad technologiami wydobycia ropy naftowej i gazu. Więcej EDC Oil&Gas można przeczytać tutaj

Podziel się wpisem