W kwietniu 2014 roku w Pracowni Przetwarzania Danych zakończono budowę Stanowiska Laboratoryjnego Sygnatur Spektralnych. Celem stanowiska jest umożliwienie pomiaru reflektancji i emisyjności światła charakterystycznych dla poszczególnych materiałów, obiektów lub substancji chemicznych w zakresie 400-1100 nm. Stanowisko wyposażone jest obecnie w detektory szczególnie czułe w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni. Dodatkowo istnieje możliwość ich wymiany na detektory o innej charakterystyce czułości matrycy sensorów.

Zintegrowane z sensorami oprogramowanie umożliwia wielogodzinną obserwację laboratoryjną procesów o naturze fizycznej, chemicznej i technicznej rejestrując w ten sposób przestrzenny zmienne spektra światła odbitego z maksymalną częstotliwością 6 pomiarów na sekundę i długością eksperymentu 72 godziny.

Stanowisko wyposażono w osiem punktowych źródeł światła niwelujących efekty zacienienia o spektrum  światła emitowanego niemal identycznym ze spektrum  światła słonecznego.

Za pomocą nowego stanowiska prowadzone będą pomiary sygnatur spektralnych elementów składowych kompleksów leśnych w zależności od wielu czynników środowiskowych takich jak wiek rośliny, aktywność biochemiczna roślin w czasie okresu wegetacyjnego, stres wywołany obecnością nawozów oraz patogenów itp. Pobrane sygnatury znajdą się w dedykowanej do stanowiska komputerowej bazie sygnatur spektralnych i służyć będą jako źródło danych także w innych projektach dotyczących telemetrii lotniczej i satelitarnej kompleksów leśnych.

Zespół biorący udział w procesie projektowania i budowy stanowiska:

dr. inż. Paweł Czapski*

mgr inż. Mariusz Kacprzak*

mgr inż. Tomasz Korniluk*

dr Katarzyna Kubiak**

inż. Karol Mrowiec*

Janusz Pieniążek*

*Pracownia Przetwarzania Danych, Centrum Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa w Warszawie

**Zakład Ochrony Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie

Podziel się wpisem