W dniu 22 marca 2019 roku profesor Piotr Wolański zakończył kadencję jako przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Funkcję tę pełnił od 16 lat (cztery kolejne czteroletnie kadencje, od 2002 roku).

Profesor Zbigniew Wolański
Profesor Piotr Wolański

„W tym czasie miało miejsce przyjęcie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej, utworzenie Polskiej Agencji Kosmicznej, jak również nastąpił bardzo dynamiczny rozwój aktywności kosmicznej w naszym kraju. Umieszczono na orbitach Ziemi cztery Polskie Sztuczne Satelity Ziemi, dwa zbudowane przez studentów ze Studenckiego Koła Astronautycznego Politechniki Warszawskiej (którym opiekowałem się od jego powstania przez 20 lat) oraz dwa satelity naukowe z serii BRITE: LEM i Heweliusz. Te, jak również wiele innych przedsięwzięć i dokonań nie byłyby możliwe bez aktywnego wsparcia członków Komitetu, Parlamentarnego Zespołu ds. Przestrzeni Kosmicznej oraz wielu innych osób z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstw Gospodarki, a obecnie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, MSZ, MON i wielu innych osób skupionych wokół szeroko rozumianej działalności Kosmicznej w naszym kraju” – powiedział profesor Piotr Wolański.

 

Profesor_Zbigniew_Klos
Profesor Zbigniew Kłos

Nowym przewodniczącym Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN został mianowany przez Prezesa PAN, profesora Jerzego Duszyńskiego, profesor Zbigniew Kłos z Centrum Badań Kosmicznych PAN, natomiast profesor Piotr Wolański został mianowany przez członków Komitetu na Honorowego Przewodniczącego Komitetu.

Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwałą nr 13/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku powołało dr. inż. Leszka Lorocha i dr. inż. Adama Oknińskiego z Instytutu Lotnictwa w skład Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022.

 

dr. inż. Leszek Loroch
Dr inż. Leszek Loroch
dr inż. Adam Okniński
Dr inż. Adam Okniński

Dr inż. Leszek Loroch, dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa został wybrany na II Wiceprzewodniczącego Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.

Dr. inż. Adamowi Oknińskiemu, kierownikowi Zakładu Technologii Kosmicznych w Instytucie Lotnictwa powierzono tworzenie Sekcji ds. Systemów wynoszenia KBKiS PAN.

 

 

Profesorowi Piotrowi Wolańskiemu gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.

Nowo wybranym członkom Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN również serdecznie gratulujemy i życzymy licznych sukcesów w rozpoczynającej się nowej kadencji.

Podziel się wpisem