W dniu 28 listopada 2013 roku Instytutowi Lotnictwa zostały przyznane dwa certyfikaty systemu zarządzania jakością.

Certyfikaty zostały wydane przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej.

Potwierdza się w nich, że Instytut Lotnictwa spełnia wymagania ISO 9001:2008 oraz AQAP 2110:2009.

Zakres certyfikacji obejmuje:

• badania naukowe i laboratoryjne,
• prace rozwojowe,
• projektowanie i produkcję w dziedzinie lotnictwa i w dziedzinach pokrewnych.

 

Podziel się wpisem