W Instytucie Lotnictwa powołany został nowy pion merytoryczny – Centrum Technologii Kosmicznych (CTK). Został on stworzony w wyniku połączenia czterech pracowni: Technologii Kosmicznych, Napędów, Pracowni Adaptroniki oraz Przetwarzania Danych.

W Centrum Technologii Kosmicznych prowadzone są badania z zakresu: napędów lotniczych, technologii kosmicznych, pozyskiwania i przetwarzania danych oraz adaptroniki.

W ramach Pracowni Technologii Kosmicznych oraz działających w jej strukturach Laboratorium Materiałów Pędnych i Stanowiska Testowego Silników Rakietowych przeprowadza się m.in.: badania nad zapłonem i spalaniem paliw z nadtlenkiem wodoru oraz badania w zakresie podstawowych parametrów pracy silników rakietowych. Odbywają się w nim również testy z zakresu wykorzystania kompozytów w technologiach kosmicznych, zastosowania nadtlenku wodoru klasy HTP w transporcie kosmicznym, badań nad katalizatorami rozkładu HTP – uniwersalnymi generatorami gazu oraz rakietowymi silnikami hybrydowymi. W Pracowni Napędów Lotniczych przeprowadzane są m.in.: testy silnika GTD-350 z detonacyjną komorą spalania, testy silnika odrzutowego K-15, testy na pięciu stanowiskach hamownianych oraz analiza spalin CO, NOx, CH.

Pracownia Przetwarzania Danych zajmuje się potencjalnymi obszarami zastosowań platformy wielosensorowej, m.in.: monitoringiem środowiska naturalnego, monitoringiem zmian środowiska, czy nowoczesnym rolnictwem. Pracownia Adaptroniki prowadzi analizy numeryczne struktur inżynierskich, algorytmy odwrotne, prace interdyscyplinarne (biomechanika). Współpracuje z Instytutem Technologii Elektronowej, Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

W planach Centrum Technologii Kosmicznych znajduje się również uruchomienie przez Politechnikę Warszawską Studium Podyplomowego „Technologie Kosmiczne” na bazie infrastruktury laboratoriów Instytutu Lotnictwa oraz założenie na jego terenie Polskiej Agencji Kosmicznej.

Podziel się wpisem