Ukazała się nowa publikacja z serii Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa. Monografia prof. Mariana Jeża pt.: ”Transport lotniczy a zrównoważony rozwój” jest pozycją, która powstała w wyniku doświadczeń 40-letniej pracy w Instytucie Lotnictwa, wymiany wyników nowych projektów i współpracy w lotniczych sieciach europejskich oraz adaptacji tej wiedzy do potrzeb studentów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania.

Nowe zagrożenia cywilizacji jak: niepewna przyszłość energetyki, antropogenne zmiany klimatyczne, ogromne zróżnicowanie poziomu życia ponad 7 mld mieszkańców Ziemi, wywołują duże zainteresowanie metodami zaradczymi. Wzrost transportu lotniczego, dwukrotnie szybszy niż wzrost dochodu narodowego, znacząco wpływa na środowisko, głównie w dużych aglomeracjach i w górnej troposferze. Także związane z tym zagadnienia zrównoważonego rozwoju w dziedzinie transportu i energii wydają się godne prezentacji, gdyż ukierunkowane na ten sam cel, ważny dla przyszłych pokoleń.
Podziel się wpisem