Jednym z wyników trwającej od 9 miesięcy partnerskiej współpracy pomiędzy Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa a GE Vernova, jest otwarcie nowego Centrum Szkoleniowego. W nowym Centrum na grupy szkoleniowe czekają turbiny gazowe, stanowiska zrobotyzowane oraz drukarki 3D, które od ponad roku wykorzystywane były z sukcesem do rozwoju teoretycznej oraz praktycznej wiedzy kadry inżynierskiej.

Duży potencjał powstałego Centrum Szkoleniowego jest związany z dogodną lokalizacją oraz jego unikatową infrastrukturą. Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa znajduje się w doskonałym strategicznym punkcie dla grup szkoleniowych  z całej Europy. Podczas oficjalnego otwarcia Centrum Szkoleniowego, które miało miejsce 19 października 2023 roku, Sylwester Wyka, zastępca dyrektora ds. badawczych w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa podkreślił, jak wielką rolę w realizacji wspólnych projektów ma odpowiedzialność i współpraca. Zaznaczył również, że Instytut jest otwarty na dalszy rozwój przestrzeni badawczej i dysponuje zasobami, które umożliwiają umiejscowienie i organizację takich przedsięwzięć jak nowe Centrum Szkoleniowe na terenie Instytutu. Do dyspozycji grup szkoleniowych przekazana została nie tylko hala z pełną infrastrukturą, ale również sale szkoleniowe dostosowane do różnej wielkości grup.

–  W ramach naszej działalności tworzymy nowoczesne centrum szkoleniowe na rzecz kształcenia i rozwoju kadr w obszarze transformacji energetycznej.Realizujemy rozmaite inicjatywy na rzecz studentów, a w przyszłości być może naszych pracowników, w zakresie strategicznych porozumień z wiodącymi uczelniami technicznymi w Polsce – powiedział Michał Małecki, dyrektor zarządzający Engineering Innovation Center oraz członek zarządu GE Power w Polsce, inaugurując działalność Centrum Szkoleniowego.

Misją przedsięwzięcia jest doskonalenie kadry inżynierskiej poprzez rozwój  teoretycznej i praktycznej wiedzy w obszarze technologii służącej transformacji energetycznej. Pełna infrastruktura zapewniająca dostęp do turbin wraz z niezbędną wiedzą i narzędziami umożliwiającymi demontaż i montaż jej poszczególnych elementów, pozwala na nabycie praktycznych umiejętności w zakresie konstrukcji, budowy i serwisowania turbin.

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem