Nowa książka „Samolot osobowy I-23 Manager” z serii Biblioteka Historyczna Wydawnictw Naukowych Instytutu Lotnictwa jest głównie poświęcona problemom konstrukcyjno-badawczym, z którymi przyszło się zmierzyć w trakcie badań samolotu I-23 „Manager” na ziemi i w locie. Dotyczyły one zagadnień obciążeń dynamicznych struktury samolotu, aerodynamiki w zakresie dużych kątów natarcia i dynamiki lotu – korkociągu, problematyki zmęczenia materiałów, odporności konstrukcji na uderzenie piorunem, podatność i wytrzymałość struktury na zderzenia z przeszkodami oraz kwestie natury ekonomicznej. W książce zostały omówione najistotniejsze zdarzenia, które miały miejsce w procesie badań, wyjaśniono ich przyczyny i przedstawiono podjęte środki zapobiegawcze. Zapoznanie się z tematyką książki powinno być szczególnie przydatne młodym inżynierom podejmującym nowe wyzwania w obszarze projektowania i badań konstrukcji lotniczych.

Publikacje można nabyć w Sklepie Wydawnictw Naukowych Instytutu Lotnictwa

Podziel się wpisem