Prezes Rady Ministrów aktem z dnia 30 kwietnia br. powołała prof. dr. hab. inż. Piotra Wolańskiego na pięcioletnią kadencję Rady Polskiej Agencji Kosmicznej rozpoczynającą się z dniem 1 maja 2015 r. Wręczenie aktów nominacyjnych połączone z pierwszym posiedzeniem Rady odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 12 maja br.

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) została powołana w 2014 roku. Jej zadaniem jest promowanie współpracy pomiędzy biznesem a nauką oraz rozwój polskiego sektora kosmicznego.

Podziel się wpisem