Instytut Lotnictwa został nominowany do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015 w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości w Gazecie Prawnej.

Do Polskiej Nagrody Innowacyjności nominowane są uczelnie, instytuty, firmy i instytucje, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju.

Instytut Lotnictwa jest instytucją wielokrotnie nominowaną i nagradzaną za prace badawczo-rozwojowe. Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015 jest wyrazem uznania dla polskich naukowców, którzy pracują nad wdrożeniem nowych technologii w przemyśle lotniczym.

Podziel się wpisem