Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa został nominowany do Nagrody Kryształowej Brukselki 2020 przyznawanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy w kategorii „Nauka – Instytuty badawcze”. Ogłoszenie listy zwycięzców tegorocznej nagrody odbędzie się 18 grudnia 2020.

Kapituła Nagrody wybiera laureatów spośród polskich uczestników Programu Ramowego Horyzont 2020 – największego w historii Unii Europejskiej programu ramowego, który ma wzmocnić doskonałość naukową i podnieść gospodarczą konkurencyjność państw członkowskich.

Nasz instytut jest na 3. miejscu spośród najlepszych polskich instytutów badawczych pod względem liczby i wartości realizowanych oraz koordynowanych projektów. Łączna wartość projektów realizowanych przez naszych naukowców to 205 070 597,09 EUR (bezpośrednie dofinansowanie: 7 885 206,01 EUR). W ramach Horyzontu 2020 Instytut lideruje 6 projektom, a w 9 jest partnerem – wśród nich są projekty realizowane w ramach specjalnego programu dla lotnictwa: Clean Sky.

Pełna lista nominowanych w kategorii „Nauka – Instytuty badawcze”:

  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
  • Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Nagroda Kryształowej Brukselki  przyznawana jest od 2001 roku za sukcesy w ramowych programach badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej. Jest ona cenionym wśród naukowców i przedsiębiorców wyróżnieniem za ich aktywność na arenie międzynarodowej i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem