Dyrektor Instytutu Lotnictwa, prof. Witold Wiśniowski został powołany na członka Rady Naukowej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego na kadencję na lata 2017-2021.

Podziel się wpisem