Tygodnik POLITYKA ogłosił 15 finalistów 23. edycji Nagród Naukowych POLITYKI. Wśród tej wyjątkowej piętnastki jest naukowiec z Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa: dr inż. Adam Okniński, dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych.

Adam Okniński jest finalistą nagrody w kategorii NAUKI TECHNICZNE.

Kto spośród nich otrzyma pięć stypendiów, a kto dziesięć nagród finałowych, zostanie ogłoszone w niedzielę 22 października podczas uroczystej gali wręczenia Nagród w redakcji POLITYKA. Więcej informacji.

Lista finalistów:

NAUKI HUMANISTYCZNE

dr MICHAŁ KOZA – Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński – LITERATUROZNAWSTWO

dr PAWEŁ NOWAKOWSKI – Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski – ARCHEOLOGIA

dr KAMIL MAMAK – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński – FILOZOFIA/PRAWO

dr MARIA FERENC – Dział Naukowy, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma – HISTORIA

NAUKI SPOŁECZNE

dr MAREK MUSZYŃSKI – Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk – SOCJOLOGIA

dr hab. ŁUKASZ OKRUSZEK – Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk – PSYCHOLOGIA

dr MARTA SYLLA – Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – GEOGRAFIA

NAUKI O ŻYCIU

dr MACIEJ CIEŚLA – Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN – BIOLOGIA

dr DAMIAN JACENIK – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki – BIOLOGIA

dr hab. n. med. PAWEŁ RAJWA –Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – MEDYCYNA

NAUKI ŚCISŁE

dr hab. PIOTR SKOWRON – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski – INOFORMATYKA

dr inż. MICHAŁ DZIADEK – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – BIOTECHNOLOGIA

dr MARCIN LINDNER – Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk – CHEMIA

NAUKI TECHNICZNE

dr inż. Adam Okniński – Centrum Technologii Kosmicznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa – NAUKI TECHNICZNE

dr inż. arch. MONIKA SZOPIŃSKA-MULARZ – Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza – ARCHITEKTURA

Fundacja Tygodnika POLITYKA od 2001 roku prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 pod nazwą Nagrody Naukowe POLITYKI.  Poprzez akcję prowadzoną na łamach „Polityki” promowany jest wartościowy wzór kariery i osiągnięcia naukowe młodych ludzi nauki w Polsce.

Więcej o składzie Kapituł i programie na stronie: polityka.pl/stypendia

_

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: Boeing, GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Więcej: ilot.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

Podziel się wpisem