Uczestnicy konferencji "Problemy Chemmotologii"

Naukowcy z Instytutu Lotnictwa w Warszawie dr inż. Zbigniew Pągowski i dr inż. Krzysztof Szafran, wzięli udział w konferencji poświęconej problemom chemmotologii,  w tym  biopaliw w lotnictwie, która odbyła się w dniach 24-28 września 2012 roku na Ukrainie w miejscowości Rybacze, w dawnym ośrodku Biura Konstrukcyjnego Pawła Suchoja. Organizatorem spotkania był Narodowy Uniwersytet Lotniczy oraz Ministerstwo Oświaty i Nauki, Młodzieży i Sportu Ukrainy.

Chemmotologia jako stosunkowo młoda dziedzina nauki umiejscawia się pomiędzy szeroko pojmowana techniką a produkcją paliw i smarów oraz eksploatacją maszyn.  Produkcja biopaliw nowej generacji  i ich ulepszanie  jest ważnym problemem , co było omawiane  w kilku  prezentacjach.  Na konferencję  zgłoszono  125 referatów naukowców z Ukrainy, Polski, Rosji, Austrii i Chin.

Reprezentanci Instytutu Lotnictwa w sesji plenarnej przedstawili referaty dotyczące prac badawczych w lotnictwie nad biopaliwami  zawierającym 85 % etanolu  (AGE 85, CropPower 85, BioE85) i praktycznym zastosowaniu polskiego biopaliwa BioE85  w prototypowym poduszkowcu Instytutu Lotnictwa  PRP 600M/10, który jako pojazd na poduszce powietrznej łączy różne formy transportu.

Gospodarze konferencji wyrazili nadzieję, że na następnej konferencji będą mogli zobaczyć obiekt badań Instytutu Lotnictwa w naturze.

Na konferencji omawiano także udział Instytutu Lotnictwa w rewitalizacji projektu Tempus Agricola.

Podziel się wpisem