Zakończono trwające od 2021 roku prace nad projektem WEPR wspierającym ekologiczną produkcję rolną na Mazowszu.

Założeniem projektu, którego liderem był Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, było opracowanie metod neutralizacji czynników, które mają negatywny wpływ na jakość plonów oraz walory ekologiczne i estetyczne szaty roślinnej na terenie Mazowsza. Prace zrealizowano dla dwóch obszarów położonych w gminie Błędów (powiat grójecki), obejmujących miejscowości Ignaców i Oleśnik.

– Projekt jest efektem stworzenia swego rodzaju ekosystemu innowacji dla sadownictwa ekologicznego. Dzięki temu możliwa była współpraca jednostek B+R, jednostek samorządu terytorialnego oraz odbiorców technologii – sadowników z gminy Błędów. W projekcie wykorzystaliśmy dane pozyskane z misji fotolotniczych, które w połączeniu z danymi referencyjnymi w postaci próbek glebowych dostarczyły nam unikatowych i kompleksowych informacji o stanie gleby, w szczególności o zawartości pestycydów – mówi Marcin Spiralski, kierownik projektu.

W ramach prac opracowano zalecenia w zakresie zrównoważonego nawożenia, praktyk sprzyjających utrzymaniu jakości gleb oraz właściwego stosowania środków ochrony roślin. Jest to praktyczny element wdrażania założeń tzw. Zielonego Ładu, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej przez kraje Unii Europejskiej do 2050 roku.

Portal mapowy dla rolników

Narzędziem opracowanym w ramach projektu jest portal w formie systemu informacji przestrzennej, który zapewnia dostęp do wszystkich pozyskanych danych i opracowań powstałych podczas projektu. Na portalu zamieszczono także dane pogodowe i bezpłatne zdjęcia satelitarne (Sentinel).

Portal mapowy jest dostępny pod adresem: https://wepr.pl.

System stanowi prototyp, który w przyszłości może zostać rozszerzony i stanowić element wsparcia procesu decyzyjnego w zakresie zarządzania sadami w skali lokalnej, jak i regionalnej.

O projekcie WEPR

Liderem przedsięwzięcia o nazwie „Wsparcie Ekologicznej Produkcji Rolnej na Mazowszu” (WEPR) był Łukasiewicz –  Instytut Lotnictwa. Projekt został zrealizowany przy wsparciu konsorcjum naukowego, w którego skład wchodziły Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG) oraz Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach (IO). Projekt został zrealizowany przy wsparciu Gminy Błędów oraz klastra „Polska Natura”.

Projekt prowadzono w latach 2021-2022 oraz sfinansowano ze środków budżetu województwa mazowieckiego, a całkowity budżet przedsięwzięcia wyniósł 785 000,00 zł brutto.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: https://geodezja.mazovia.pl/projekty/wepr/wsparcie-ekologicznej-produkcji-rolnej.html.

__

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: GE, Airbus czy Pratt&Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Podziel się wpisem