Uniwersytet Stanforda wraz z wydawnictwem Elsevier oraz firmą SciTech Strategies opublikowały listę najczęściej cytowanych naukowców na świecie – World’s TOP 2% Scientists. Wśród niemal 160 tys. badaczy z całego świata znalazło się 726 uczonych z Polski, w tym dwóch pracowników Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa: profesor Piotr Wolański oraz profesor Jerzy Kozak.

Lista World’s TOP 2% Scientist dostępna jest tutaj: https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2

Profesor Piotr Wolański to wybitny specjalista o międzynarodowym uznaniu w dziedzinie badań nad silnikami spalinowymi, detonacji, wybuchów i astrofizyki. Związany z  naszym instytutem od 1991 roku. Wielokrotnie wybierany na członka jego Rady Naukowej, w przeszłości także jej przewodniczący. Jest twórcą i opiekunem Zakładu Technologii Kosmicznych utworzonego w Centrum Technologii Kosmicznych. Zaangażowany m.in. w projekt rakiety ILR-33 BURSZTYN oraz prace nad stworzeniem nowego silnika odrzutowego wykorzystującego proces wirującej detonacji. Wyróżniony wieloma prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami za swoją działalność naukową i dydaktyczną. Wykładowca polskich i zagranicznych uczelni, przez wiele lat związany z Instytutem Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej. Wieloletni przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz wiceprzewodniczący Komitetu Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ (UN COPUOS). Członek wielu organizacji naukowo-technicznych. W 2015 roku otrzymał doktorat honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej.

Profesor Jerzy Kozak to autorytet w dziedzinie technologii maszyn, zwłaszcza nietradycyjnych procesów obróbki i mikroobróbki oraz ich zastosowań w przemyśle. W latach 1979-82 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych w Instytucie Lotnictwa. Od 2010 ponownie związany z naszym instytutem, obecnie na stanowisku lidera ds. badawczych – profesora w Centrum Organizacji Badań. Laureat prestiżowej nagrody Blackall Machine Tool and Gage Award (wspólnie z Bin Wei oraz K.P. Rajurkar) przyznawanej przez American Society of Mechanical Engineering za najlepszą publikację w USA w dziedzinie technologii maszyn. Wieloletni wykładowca akademicki, związany m.in. z Politechniką Warszawską oraz University of Nebraska-Lincoln w USA. W przeszłości członek wielu gremiów naukowych w tym m.in. Prezydium Komitetu Budowy Maszyn PAN, Sekcji Technologii Maszyn KBM-PAN, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), American Society of Mechanical Engineers (ASME), American Society of Precision Engineering (ASPE) oraz były przewodniczący Sekcji Mikro i Nanotechnologii KBM-PAN.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

 

Podziel się wpisem