W dniu 14 maja br. w Instytucie Lotnictwa odbyło się pierwsze spotkanie naukowców polskich zajmujących się tematyką wykorzystania metod dyfrakcyjnych, głównie metody dyfrakcji rentgenowskiej, do określania poziomu naprężeń: Naprężenia w Dyfrakcji Rentgenowskiej, NDR1. Inicjatywa organizacji tego spotkania była wspólną ze strony gospodarza, Instytutu Lotnictwa oraz Oddziału Metali Lekkich Instytutu Metali Nieżelaznych w Skawinie i firmy Proto Europe Sp. z o.o. Wydarzenie zgromadziło wybitnych specjalistów podejmujących tę tematykę w różnorakich kontekstach z wielu czołowych uczelni i instytucji badawczych, m.in. Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN czy Politechniki Łódzkiej. Głównym celem spotkania było skonsolidowanie środowiska naukowego zajmującego się dyfraktometrycznym pomiarem naprężeń, wymiana dobrych praktyk pomiarowych, zaproponowanie nowatorskich ścieżek wykorzystania tej metody pomiaru do nowoczesnych zastosowań, nawiązanie kontaktów, które w przyszłości zaowocują współpracą oraz podjęcie działalności mającej na celu rozpropagowanie metody w środowisku przemysłowym, jako niezbędnej metody diagnostycznej.

Podziel się wpisem