Wspólna inicjatywa dr inż. Andrzeja Wojtasa z firmy METLAB, Instytutu Lotnictwa oraz Instytutu metali Nieżelaznych w Skawinie w formie cyklu spotkań pod nazwą Naprężenia w Dyfrakcji Rentgenowskiej rozwija się. Drugie spotkanie grupy naukowców specjalizujących się w pomiarach naprężeń metodą dyfrakcji rentgenowskiej odbyło się w Skawinie w IMN. Do grupy dołączył szereg nowych członków reprezentujących: Politechnikę w Pradze, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej oraz Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego.
Głównymi tematami spotkania była prezentacja nowych członków grupy oraz wybranie parametrów wspólnego cyklu pomiarów miedzy laboratoryjnych.
Kolejne spotkanie planowane jest na wiosnę roku 2013 – zostaną zaprezentowane wtedy wyniki badań międzylaboratoryjnych jak również podjęte zostaną kolejne kroki mające na celu rozpowszechnienie wiedzy o dyfrakcyjnych pomiarach naprężeń i ich zastosowania w przemyśle.

Podziel się wpisem