Po raz jedenasty samorząd województwa mazowieckiego tytułem „Innowator Mazowsza” nagrodził najbardziej kreatywnych naukowców i firmy. Miło nam poinformować, że trzecie miejsce w kategorii „Innowacyjny Naukowiec” zajął dr inż. Paweł Surmacz za całokształt dotychczasowej pracy naukowej, w tym rozprawę doktorską, publikacje, patenty i wdrożenia.

Jest to druga nagroda dla naszego reprezentanta w konkursie Innowator Mazowsza. W ubiegłorocznej – dziesiątej edycji – pierwsze miejsce w tej samej kategorii zajął dr inż. Adam Okniński, kierownik Zakładu Technologii Kosmicznych.

Kategoria Innowacyjny Naukowiec przeznaczona jest dla osób, które w ciągu ostatnich 3 lat uzyskały stopień doktora, a ich praca naukowa wykazała się szczególną kreatywnością, innowacyjnością oraz potencjałem wdrożeniowym.

Podziel się wpisem