14 czerwca 2019 roku w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród w ramach VII edycji konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa”. Konkurs zorganizowało Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych pod honorowym patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Pawła Solocha.

Celem konkursu było uhonorowanie osiągnięć polskich przedsiębiorców i instytutów naukowo-badawczych za innowacyjne produkty, projekty oraz usługi, które mogą znaleźć zastosowanie w obszarze bezpieczeństwa narodowego i rozwijania potencjału bezpieczeństwa kraju.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa została nagrodzona w dwóch kategoriach – „Innowacyjna Firma” oraz „Innowacyjny Produkt”. W tej ostatniej kategorii nagrodę wręczono za technologię jednostopniowego sposobu otrzymywania nadtlenku wodoru klasy HTP, który może być wykorzystany jako materiał napędowy lub silny utleniacz.

W imieniu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa statuetki „Lidera Bezpieczeństwa Państwa” odebrał dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych, dr inż. Leszek Loroch.

Podziel się wpisem