Instytut Lotnictwa otrzymał nagrodę na osiągnięcia wynalazcze w roku 2014 na arenie międzynarodowej. Nagrodę oraz dyplom Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wręczono dr. Grzegorzowi Raracie, mgr. inż. Pawłowi Surmaczowi, oraz mgr. inż. Wojciechowi Florczukowi za opracowanie wynalazku pn. „Sposób otrzymywania nadtlenku wodoru, zwłaszcza klasy HTP do zastosowań napędowych i układ do destylacji próżniowej”.

Eksperci Instytutu Lotnictwa zostali uhonorowani za międzynarodowy sukces na Targach Wynalazczości Brussels INNOVA 2014, gdzie otrzymali złoty medal z wyróżnieniem za swój wynalazek.

XXII Giełda Wynalazków odbyła się w dniach 17-18 lutego 2015 roku w Centrum Konferencyjnym Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Na wystawie przedstawiono polskie wyroby i technologie zaawansowane w procesie badawczo-wdrożeniowym lub gotowe do wdrożenia i komercjalizacji.

Dyplom Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podziel się wpisem