Instytut Lotnictwa oraz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych otrzymały nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze. Twórcami sukcesu projektu pod nazwą „Ceramiczne materiały cierne do hamulców lotniczych” są: dr inż. Zbigniew Wołejsza i dr inż. Rafał Kajka z Instytutu Lotnictwa oraz prof. dr hab. inż. Adam Witek i dr inż. Artur Oziębło z ICiMB.

Serdecznie gratulujemy!

Podziel się wpisem