W dniach 30-31 maja 2014 r. odbyła się Międzynarodowa Wystawa Lotnicza w Bydgoszczy. Przedstawiciele Instytutu Lotnictwa odebrali statuetkę za bezzałogowy śmigłowiec-robot do zadań specjalnych ILX-27.

Śmigłowiec ILX-27 powstał w konsorcjum Instytutu Lotnictwa, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych i Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A.

Podczas konferencji, która odbyła się w trakcie targów, Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych – dr inż. Leszek Loroch wygłosił referat pt. „Kierunki rozwoju technologii lotniczych i kosmicznych w Instytucie Lotnictwa. W prezentacji scharakteryzowano proces budowy ILX-27 – od projektu koncepcyjnego, po proces produkcji.

Uczestnikom konferencji przybliżono również strukturę organizacyjną Centrum, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów aktywności Pracowni Technologii Kosmicznych.

Przedstawiono także rolę Instytutu Lotnictwa w ramach działań Centrum Operacyjnego Misji Obserwacyjnych Ziemi.

Dyrektor CTK zapowiedział również udział Instytutu Lotnictwa w projektach kosmicznych: GRACE (ESA), HYPROGEO (Horyzont 2020, Compet2) oraz INDEEP (Horyzont 2020, Compet1, U5).

Certyfikat

Udział w wystawie zorganizowała mgr Monika Czech-Pokorska z Biura Koordynacji. Instytut reprezentował również dr inż. Krzysztof Szafran, mgr inż. Bogdan Papis z Biura Koordynacji, mgr inż Michał Pokorski z Zakładu Projektowania Konstrukcji Lotniczych oraz mgr Marek Gospodarczyk z Pionu Marketingu.

Podziel się wpisem