W dniach 14 i 15 maja 2013 roku odbyło się IV Forum Innowacji w Rzeszowie, w którym brał również udział Instytut Lotnictwa. Organizowana po raz czwarty konferencja na stałe wpisała się już do kalendarza ważnych wydarzeń biznesowych, politycznych i naukowych, jako miejsce wielopłaszczyznowej debaty wokół roli nowych technologii w gospodarce.

Mamy zaszczyt poinformować, że na tegorocznym Forum Innowacji, Instytutowi Lotnictwa została przyznana Business Innovation Award.
Dyplom został wręczony do rąk Dyrektora Instytutu Lotnictwa prof. nadzw. dr hab. inż. Witolda Wiśniowskiego.
Instytut Lotnictwa otrzymał nagrodę za tworzenie Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych w Warszawie. Technologie opracowane na terenie Centrum będą wdrażane po raz pierwszy w skali kraju i wykorzystywane na szeroką skalę w przemyśle, systemach monitoringu i bezpieczeństwa, w budownictwie oraz inżynierii medycznej.

Tematyka tegorocznego Forum dotyczyła lotnictwa i przemysłu kosmicznego w kontekście przyjęcia Polski do grona członków Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Podczas dwudniowej konferencji odbyło się osiem paneli dyskusyjnych m.in.: „Medycyna kosmiczna – niszowa dziedzina czy rentowny sektor w nieodległej przyszłości”;  „Programy satelitarne GALILEO i COPERNICUS – nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych przedsiębiorstw Unii Europejskiej”; „Technologie satelitarne w praktyce –zarządzanie terytorialne, biznes, bezpieczeństwo”; „Nowe kierunki kształcenia i rynek pracy w kontekście rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce”

Podziel się wpisem