W dniu 21 grudnia 2016 roku Rada Naukowa Instytutu Lotnictwa zatwierdziła nadanie stopni naukowych doktora nauk technicznych trzem pracownikom Instytutu Lotnictwa: Bartoszowi Dziugiełowi, Edycie Słupeckiej i Piotrowi Kalinie.

  • Bartosz Dziugieł „Badanie bezpieczeństwa systemu transportu lekkimi samolotami” – praca wyróżniona.
  • Edyta Słupecka „Analiza i badanie ryzyka w laboratoriach badawczych w kontekście doskonalenia funkcjonowania działalności laboratoryjnej”.
  • Piotr Kalina „Wpływ geometrii komory spalania na poziom emisji tlenków azotu silników o zapłonie samoczynnym” – praca wyróżniona.

Serdecznie gratulujemy!

Podziel się wpisem