3 grudnia 2012 roku Marta Rojek i Ewelina Szpakowska-Peas reprezentowały Instytut Lotnictwa na spotkaniu EREA Young Researchers Event 2012. Odbyło się ono w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W tym roku poświęcone ono było dwu zagadnieniom: bezpieczeństwu w lotnictwie oraz rozwojowi kariery młodych naukowców. Poza wystapieniami członków stowarzyszenia EREA oraz Parlamentu Europejskiego spotkanie miało charakter warsztatów, na których opracowane zostały wytyczne i postulaty do realizacji strategicznych celów we wspomnianych obszarach. Spotkanie w gronie młodych europejskich naukowców było doskonałą okazją do wymiany poglądów, doświadczeń oraz nawiązania kontaktów dla przyszłej współpracy.

Podziel się wpisem