25 sierpnia 2010, minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka objęła patronatem I Ogólnopolską Konferencję Naukową „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” (MINIB).
Podstawowym celem organizowanej przez Instytut Lotnictwa w Warszawie  konferencji jest stworzenie forum dla wymiany doświadczeń, wyników badań, idei i koncepcji, które będą rozwijane w przyszłości oraz dyskusji między naukowcami, badaczami oraz praktykami w zakresie marketingu instytucji naukowych i badawczych. Konferencja powinna także tworzyć możliwości współpracy między jej uczestnikami w ramach wspólnych projektów badawczych. Szersza publiczność będzie mogła skorzystać z wiedzy i doświadczenia czołowych naukowców oraz  praktyków w dziedzinie marketingu.
Referaty przygotowane na konferencję, oparte na współczesnym dorobku teorii marketingu, przestawiać będą wyniki badań nad uwarunkowaniami marketingu na rynku krajowym i światowym oraz studia przypadków działalności marketingowej instytucji badawczych i naukowych, które konkurują lub współpracują na tych rynkach.
Konferencja odbędzie się w dniach 17 i 18 listopada 2010 a po więcej informacji zapraszamy na oficjalną stronę.
Podziel się wpisem